jak se mění Slavětín před rokem ruina dnes krásné 4 bytové jednotky


S l a v ě t í n s k ý o b č a s n í k

č. 2/2011

říjen/listopad

Vydává: Úřad městyse Slavětín č. 2/2011

Tel. 415677114, email:ouslavetin@mybox.cz


Úvodní slovo:


Vážení spoluobčané,

hned první fotografie je zajímavá. Všímáte si jak ten čas utíká? Možná, že zcela ne, ale obklopují nás věci, které nám to pomáhají časově určovat. Dnes je něco ošklivé, „zítra“ je ta věc nebo nemovitost opět v plném lesku. Jsem opravdu rád, že ve Slavětíně je vidět každým rokem pokrok k lepšímu, opravují se fasády, staví se nové domy, opravují se chodníky a komunikace, občanská vybavenost vzkvétá, vylepšuje se místní hřiště, organizace dostávají potřebné vybavení a „ dostatek“ peněz na své působení. Je to jen krásná idylka, nebo opravdu realita? Opravdu někdy nevím! Ve většině případů slyším, přidejte, nemáme, jak máme přežít, děláme to zadarmo a podobně. Přátelé, žijeme v kapitalismu, každý podle toho co si zajistí, nejsme v době rozkvětu, kdy peníze nebyly problém a byly přidělovány Okresním národním výborem. Každá složka, organizace, obec atd., si musí své finance, které použije mimo zajištění státní správy a samosprávy své obce, těžce shánět a to je i náš problém. Můj příspěvek k této věci je jasný, je konec dobrých časů, zvykejme si na horší. Nečekejme, že nám pořád bude někdo do nekonečna dávat peníze, musíme si sami zajistit určitý příjem financí. Jak? To je už otázka jiná. Určitě všechny organizace znají tuto cestu, jelikož tady už byla. V době před revolucí, také nebyl příliš velký příval peněz a všichni přežili. Proč? Protože měli zájem a ochotu, pro své potěšení, sport nebo organizaci něco udělat, to znamená třeba si připlatit na příspěvcích, nebo odpracovat brigády, zajistit zábavy a jiné kulturní pořady, ze kterých byl jistý příjem do pokladniček. Dále je potřeba začít hrát fér hru, nezamlčovat příjmy do pokladen organizací, které žádají, nebo mají dokonce nárok, dle zákona o příspěvky z rozpočtu městyse. Proč? Protože nelze z rozpočtu městyse / nás všech/, platit za litry projeté nafty, nákupy materiálu apod. Všichni se musíme bezesporu zamyslet na využití finančních prostředků, je to obtížné. Jsem si vědom, že jsou potřebné výdaje, které zajišťují chod SDH, fotbalistů a dalších, ale městys není ten jediný, který by měl nést celou tíhu finančních potřeb.

I přes negativní výše uvedené myšlenky, jsem optimista. Věřím, že se všichni semkneme a naše žabomyší války ohledně všech negací v komunikaci a financování budou odstraněny a budeme i nadále hledat a nakonec najdeme společné řešení a přátelskou shodu. V neposlední řadě musím uvést, že si nesmírně vážím práce všech, kteří se ve svůj volný čas a na úkor svých rodin věnuji „dobrovolnické“ činnosti a zajišťuji tak mnoho příjemných chvil pro nás všechny, ať v oblasti ochranné činnosti, myšleno SDH, tak i dalších aktivit.

Jsme všichni na společné lodi, když se loď potopí, půjdeme ke dnu všichni.

Přeji Vám všem hodně pohody a vše dobré.

Jaroslav Jandl

starosta městyse Slavětína

Investice:

Žádosti o dotace, které jsme podali na rok 2011:


 1. Fond Hejtmanky Ústeckého kraje – dotace na rekonstrukci Mateřské školy Slavětín –1.000.000,-Kč. Dotaci bylo vyhověno ve výši 930.000,-Kč

 2. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – rekonstrukce komunikaci a chodníků v ulicích Pod Lesem, Lesní, V Ořechách, J. Wolkera a Smetanova. – byla podaná žádost v celkové částce 2.000.000-Kč. Žádosti bylo vyhověno ve výši 1.388.000,-Kč.

 3. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Program rozvoje venkova – závlahový systém na hřišti cca. 300.000,-Kč. – Dotaci byla přidělena ve výši 280.000,-Kč.

 4. Program rozvoje venkova Ústeckého kraje – oprava ulice Smetanova 250.000,-Kč. Dotace byla přidělena ve výši 184.000,-Kč.

 5. Program Ústeckého kraje „ Sport 2011“ – 150.000,-Kč. Dotace byla přidělena ve výši 35.000,-Kč.

 6. Program Ústeckého kraje „ Volný čas 2011“ – 100.000,-Kč. Dotace byla přidělena ve výši 40.000,-Kč.

 7. Nadace ČEZ – Oranžové hřiště – 1.000.000,-Kč. Grant nebyl přidělen.

 8. SZIF – oprava komunikací, veřejného prostranství, výstavba veř. osvětlení

a rozhlasu – Dotace byla podána v říjnu 2010 v hodnotě cca. 4.000.000,-Kč. Výsledek není zatím znám.

 1. Fond hejtmanky Ústeckého kraje - 130 let založení hasičů ve Slavětíně – 60.000,-Kč. Žádosti bylo vyhověno ve výši 60.000,-Kč. částka byla předána SDH Slavětín.

 2. Program Ústeckého kraje „ Výsadba větrolamů“ – 300.000,-Kč. Chceme zajistit výsadbu zeleně a stromořadí na fotbalovém hřišti a tím vytvořit větrolam od severu. Žádosti bylo vyhověno v částce 100.000,-Kč.

 3. Program vodního hospodářství KÚ – 3.000.000,-Kč doplatek za kanalizaci

Bylo vyhověno v plné výši.

 1. Nadace ČEZ – stromy 2011 – 200.000,-Kč. Grant byl přidělen ve výši 199.975,-Kč.

 2. Fond hejtmanky Ústeckého kraje – stavební úpravy SOKOLOVNY – 4.857.000,-Kč.

 3. Žádost o grant T-Mobile na opravu hřbitovní zdi ve výši 100.000,-Kč.


Jak je patrné, tak opravdu nezahálíme a naše snaha je ověnčena úspěchy. Nejde o nějaké nabobřělé vytahování, ale zkuste se zeptat jinde. Mají také takové zastupitelstvo a úspěchy? Jen málo obcí a měst získalo za tento rok tolik potřebných financí.
Jubilea a společenské události:


Pan Rybář Vladimír 65 let Paní Vernerová Ludmila 70 let


Pan Hájek Pavel 65 let Pan Kmošek Antonín 75 let


Paní Jandlová Jaroslava 65 let Paní Rejhová Miluše 80 let


Paní Kabátová Božena 65 letVšem oslavencům přejeme ještě jednou všechno nejlepší a hodně zdraví.Narození dětí od začátku roku 2011


Šárka Paurová 14.1.


Romanka Pelikánová 26.2.


Maruška Koubová 22.3.


Adélka Nejedlá 30.5.


Denis Tvrdík 15.8.


Přejeme hodně zdraví a ať nám dětičky pěkně rostou.

Dne 12.listopadu si připomeneme 60té výročí od úmrtí našeho rodáka básníka Konstantina Biebla.

Konstantin Biebl [bíbl] se narodil 26. února 1898 ve Slavětíně, zemřel 12. listopadu 1951 v Praze spáchal sebevraždu byl to český básník.

Narodil se ve Slavětíně u Loun. Jeho otec byl zubním lékařem a měl exotické papoušky a japonskou opici, která se procházela po domě. Středoškolská studia v Lounech, v Praze maturitu skládal jako voják Rakouské armády. Biebl musel narukovat na frontu do první světové války. V lednu 1918 byl na balkánské frontě, raněn, zajat a odsouzen k trestu smrti, popravě unikl útěkem ze zajetí. Po roce 1918 studoval na lékařské fakultě, ale povolání lékaře nevykonával, věnoval se zcela básnické tvorbě. Přátelil se s J. Wolkrem - byli na prázdninách v Jugoslávii 1922. V roce 1926 - cestoval do exotických zemí - Jáva, Cejlon, Sumatra. Po roce 1934 byl členem Skupiny surrealistů v ČSR. Jeho žena Marie Bieblová byla také básnířkou.

Počátky jeho tvorby se objevují v časopise lounských studentů – Cíl. Další tvorba pak odráží jeho zážitky z války, trpěl depresemi. Dále jeho tvorbu ovlivnilo přátelství s J. Wolkerem a cestování, které bylo Bieblovým koníčkem. Na jedné ze společných cest onemocní Biebl se svou přítelkyní tuberkulózou, na kterou jeho přítelkyně po návratu zemře. Její smrt jím velmi otřásla a později sepsal dílo Zloděj z Bagdádu, které ji věnoval.

Po 2.světové válce jej rozpory mezi svou básnickou vizí a skutečností i osobní problémy a nemoc pankreatitida dohnaly k sebevraždě - skok z okna.

převzato z jiných materiálů J.J.


HONEBNÍ SPOLEČENSTVO SLAVĚTÍN NAD OHŘÍ :

Historie lovu a myslivosti

Název "lovec" se objevuje již v 11. století. Panovníka obklopovala početná lovecká družina, pro jejich pobyt na loveckých výpravách se v rozsáhlých lesích stavěly lovecké hrádky např. Křivoklát (zmiňovaný již v roce 1109), Jivno, Zbečno, Jenčov, Týřov, Počáply-Králův dvůr, Nový Hrad u Kunratic (1411-1412). Lovecký personál je usídlován v tzv. účelových obcích (Loveč, Lovčice, Psáry, Ohaře, Sokolníky aj.), kde žije družinným životem. Lovecké roboty poddaných jsou známy již ve 12. století.

V usnesení Českého sněmu z roku 1573 se uvádí, že právo lovu souvisí s vlastnictvím pozemků (panovník, šlechta, kláštery, královská města). Usnesení však obsahuje i nařízení o ochraně zvěře, což znamená počátek myslivosti u nás. I řada dalších usnesení Českého sněmu se zabývá chovatelskými hledisky.

Po bílé hoře (1620) je česká šlechta potlačována, přicházejí cizí rody. Lov se stává záležitostí společenské reprezentace. Od 16. století se rozvíjejí palné zbraně, koncem 17. století se objevují lovecké ručnice.

Císař Ferdinand III. (1637-1657) vydává roku 1641 ustanovení o lovu pro Čechy, ve kterém se uvádí, že myslivost je kratochvílí šlechtickou", poddaní jsou při lovech povinni robotami. Znamená to utužení robotných povinností poddaných, znamená to však také rozmach pytláctví (ze msty, pro obživu, z lovecké vášně). Vydávají se různé patenty proti pytláctví, např. císaře Karla VI. (1711-1740) z roku 1732. Vzdělávání potřebného personálu (myslivců) se děje zpravidla tříletou výuční dobou u zkušeného myslivce (učebního pána), zakončené slavnostním "přijetím v počet myslivců" a předáním výučního listu, tesáku a lovecké trubky.

Císař Josef II. (1780-1790) vydává v roce 1781 patent o zrušení nevolnictví a v roce 1786 řád o myslivosti neboli všeobecný honební patent, který uvolňuje poddaným v robotách, upravuje ochranu polních plodin, ukládá hradit škody působené lovem a zvěří, nařizuje černou zvěř uzavřít do obor, atd. Vzhledem k nedostatku bezplatné pracovní síly nastává odklon od chovů velké zvěře a zintenzivnění chovů drobné zvěře; s tím souvisí i rozvoj brokové střelby. Snižují se stavy jelení zvěře a přibývá zvěře srnčí.

Začátkem 19. století nastává největší rozvoj bažantnictví, importují se nové druhy bažantů, muflon a jelenec viržinský, koncem století jeleni sika, rozšiřuje se chov kamzíků. S rozvojem brokové střelby se proslavuje české puškařství. Myslivost se podřizuje lesnímu hospodářství. V roce 1905 je vysazena na Dobříšsku ondatra.

V revolučním roce 1848 bylo zrušeno poddanství. Císař František Josef I. (1848-1916) vydává v Olomouci dne 7. března 1849 říšský zákon o myslivosti č. 154; bylo zrušeno dominikální výsadní lovecké právo a právo myslivosti bylo spojeno s vlastnictvím půdy.

Odborným spolkem, který sdružoval jak lesníky či myslivce z povolání tak i myslivce ze záliby byla v roce 1869 založená "Pražská lesnická jednota Hubertus". V roce 1883 vznikl "Spolek honební a ochrany zvěře.

Po vzniku Československa v roce 1918 byl v roce 1919 ustaven "Československý lo-vecký a kynologický říšský svaz". V roce 1923 je založena jednotná myslivecká organizace - Československá myslivecká jednota.

Po osvobození v roce 1945 vychází zákon o myslivosti č. 225/1947 Sb. (s platností od 1.1.1948). Pro celé území republiky je právo myslivosti sjednoceno. Zákon prosazuje ne-jen aspekt hospodářský, ale i kulturní. Právo myslivosti je nadále vázáno na vlastnictví honebního pozemku.

V důsledku politických událostí z roku 1948 byli od roku 1951 vyloučeni z pronájmu honiteb jednotlivci, uzavírat nájemní smlouvy mohly jenom tzv. lidové myslivecké společnosti.

V roce 1962 byl vydán - pro celé území tehdejší republiky - nový zákon o myslivosti č. 23/1962 Sb., který odloučil výkon práva myslivosti od vlastnictví honebních pozemků. Právo myslivosti příslušelo organizacím - státním lesům, státním statkům, jednotným zemědělským družstvům -, které ho mohly či musely za úplatu postoupit uživatelům, a sice pouze mysliveckým sdružením. Nejmenší výměna honitby byla stanovena na 500 ha.

Odborným spolkem, který sdružoval jak lesníky či myslivce z povolání tak i myslivce ze záliby byla v roce 1869 založená "Pražská lesnická jednota Hubertus". V roce 1883 vznikl "Spolek honební a ochrany zvěře.

Po vzniku Československa v roce 1918 byl v roce 1919 ustaven "Československý lo-vecký a kynologický říšský svaz".

Mezinárodní spolupráce v myslivosti byla již za první republiky. ČSR patřila k zakládajícím členům Mezinárodní lovecké rady - C.I.C., která byla založena v roce 1928 a oficiálně zahájila svou činnost v roce 1930.

V roce 1961 se ČSMJ sloučila se slovenským Sväzom poĺovných ochranných sdružení, název centrální organizace byl změněn na Československý myslivecký svaz (ČSMS).

V důsledku federalizace státu v roce 1969 byla ukončena činnost ČSMS a ustaven Český myslivecký svaz (ČMS). V roce 1970 byl ustaven Federální výbor mysliveckých svazů v ČSSR (FV MS), jako společný koordinační a poradní orgán Českého mysliveckého svazu a slovenského poĺovnického zväzu. Podle nového zákona o myslivosti č. 270/92 Sb. se ČMS stal organizací s členstvím myslivců zcela dobrovolným a byl zbaven spoluúčasti na řízení myslivosti. Myslivecká sdružení se podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. stala samostatnými právnímu subjekty.

V roce 1992 byl název Český myslivecký svaz změněn na Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ). Předsedou byl zvolen Prof.ing. Josef Hromas,Csc.

Česká republika je členem Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře CIC. Zastoupením ČR je pověřena ČMMJ. Od roku 1995 je ČMMJ také členem Federace mysliveckých organizací Evropské unie - F.A.C.E.

Honební společenstvo


V minulém příspěvku jsem v úvodu uváděl, jak se nám den prodlužuje, přilétají ptáci… A hle, je tu čas, kdy den se zkracuje a ptáci odlétli… Ta příroda, to je koloběh, že?

V naší honitbě proběhl odlov (individuelní) několika srnců, selat a loučáků prasete divokého.

Od září do listopadu je možný odlov kachen divokých, „na tahu“. V naší honitbě nejsou pro kachny takové podmínky, jako u našich sousedů v Počedělicích a tak jejich odstřel je zanedbatelný.

V činnosti myslivecké praxe nelze zapomenout ani na zajišťování krmiva pro zvěř na zimu, což pochopitelně členové HS činí.

Celoročně je možné lovit sele a loučáka černé zvěře, což probíhá individuelním lovem. Divočáci se po sklizni obilnin koncentrují v kukuřičných lánech, kde vznikají pochopitelně škody. Proto je nutné provádět kontrolu v honitbě a zjišťovat jejich pohyb a místa pobytu.

Od toho se pak odvíjí i provádění naháňky na černou zvěř při sklizni kukuřice.

Divočákům naše současná krajina vyhovuje a jejich populace představuje možnost jejich odlovu a přispění k vylepšení ulovené zvěře, když víme, jak to s drobnou zvěří (zajíc, bažant) vypadá.

Momentálně se jeví stav bažantů za kritický. Lépe jsou na tom zajíci, ale do 26. 12. 2011, kdy máme jako obvykle naplánovanou možnost odstřelu jak zajíce, tak bažanta, ale pochopitelně i černé zvěře a samozřejmě škodné lišky, při společném honu v honitbě. Tam se teprve ukáže, jak byla příroda štědrá a do jaké míry to bude opravdu procházka revírem a do jaké míry to bude lov drobné zvěře, pochopitelně mimo volného odstřelu černé zvěře a lišky.

Pro mysliveckého hospodáře to znamená zvážit situaci okamžitě na místě a rozhodnout, zda bude v odlovu pokračováno, či odlov v průběhu lovu zastaven…

Doufejme, že se vydaří i počasí aby závěrečné posezení se mohlo vést v dobré náladě… K tomu popřejeme myslivcům a honcům „Lovu zdar!“


S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Miroslav Suchomel

myslivecký hospodář Honebního společenstva Slavětín


TJ SOKOL SLAVĚTÍN INFORMUJE O SVÉ ČINNOSTI


V létě děti a rodiče ze Sokola odpočívali, protože jaro bylo bohaté na zážitky. A já bych některé z nich ráda připomněla.


Pohádka pro děti

Hned na začátku dubna si pro naše děti připravili malí žáci z postoloprtské ZUŠ pod vedením Dany Suché pohádku o Budulínkovi a zazpívali spoustu pohádkových písniček. Diváků přišlo hodně, takže sál v penzionu u Suchých byl plný a podle velkého potlesku se všem vystoupení moc líbilo.


Návštěva v konírně

16.4. jsme vyrazili na malý výlet do Veltěž, kde jsme strávili příjemné dopoledne na exkurzi ve stájích u pana Bielika. A to vše díky pomoci Zbyňka Gabriela, který pro nás domluvil nejen samotnou exkurzi, ale i jízdu na ponících. Děti si společně prošly celou stáj, kde mohly koně i nakrmit. A poté, co si zajezdily na ponících pro ně pan Bielik připravil překážkovou dráhu, takže si samy vyzkoušely, jak se na koních závodí.


Čarodějnice

Na konci dubna, jako každý rok, přiletěly do penzionu k Suchým čarodějnice. I přes nepřízeň počasí přišlo víc než 30 malých návštěvníků. Děti ze Sokola vyrobily pro všechny výborné perníkové čarodějnice, které každému moc chutnaly a jen se po nich zaprášilo. Nakonec jsme si na velkém ohni upekli buřty. A tak, i když pršelo, jsme se dobře bavili. Díky všem z penzionu za tuhle akci, která už má ve Slavětíně svou tradici.

Boží Dar

A teď jeden tip na výlet. 7.5. jsme i díky finančnímu daru Městyse Slavětín vypravili plný autobus dětí ze Sokola i jejich rodičů a společně jsme vyrazili na výlet. Cesta trvala něco málo přes hodinu a už v autobuse dostaly všechny děti balíček od Ježíška, protože cílem byla „Ježíškova cesta“ na Božím Daru. Ježíškova cesta má dva okruhy. Malý je dlouhý 5600m a ten jsme si zvolili i my. Okruh měl 7 zastávek, ke kterým se dojde lesem po značených a upravených cestách a u každé ze zastávek na děti čekal nějaký úkol, jehož výsledek si zapisovaly do Ježíškova zápisníčku. U většiny zastávek byla vždy i nějaká atrakce jako houpačky, kolotoč,… takže jsme si mohli i chvíli odpočinout od chůze. Po absolvování okruhu všem dětem zkontrolovali správné odpovědi Ježíškovi pomocníčci, zápisníček orazítkovali a navíc každý dostal i malý dárek.

Počasí nám ten den přálo, a když jsme se po páté odpoledne vrátili do Slavětína, všem bylo líto, že už je konec.


Dětský den

Na konci června jsme ve spolupráci se Sportovním klubem ve Slavětíně a Městysem Slavětín připravili dětský den, který byl plný dobrot, atrakcí, sportování a zábavy.

Děti si mohly vyzkoušet sedmiboj, kde jim do kartiček se jménem pořadatelé zapisovali dosažené časy a metry. Za odměnu si vybíraly dárky z bohaté tomboly. Kromě dárků pro ně byla připravená i zmrzlina, sladkosti a nakonec i buřty, které jsme společně opékali. Velkým lákadlem letošního dětského dne bylo vojenské vozidlo Pandur, do kterého vojáci děti a zvídavé tatínky pustili, takže si ho mohli prohlédnout opravdu důkladně. A zájem byl veliký. Vojáky pak vystřídali hasiči, kteří názorně ukázali, jak probíhá zásah při požáru.Myslím, že letošní dětský den byl i díky počasí velmi vydařený a vysoká účast nejen místních dětí a jejich rodičů svědčí o kvalitě.


Blíží se podzim a nás čeká opět cvičení pro ženy i pro děti. A akce, které se minulý rok líbily určitě zopakujeme. Takže začněte vyrábět draky na Drakiádu, kupte si lampiony na Lampionový průvod, připravte se na Mikulášskou besídku a nezapomeňte si našetřit, ať můžete nakupovat na místních Vánočních trzích.


Tereza Šulcová

starosta TJ Sokol SlavětínSBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SLAVĚTÍN:


Hasiči ve Slavětíně slavili 130 let od svého založení.


Požáry, tak jako v jiných vesnicích a městech soužily Slavětín od nepaměti. V kronikách se zachovaly zápisy z 16. století, kde jsou vzpomínány požáry stodol a obytných stavení a to hlavně od jisker z komínů. Tehdy byly střechy doškové, takže nebezpečí požáru od jisker z komína bylo velké. Sousedé, kteří byli zdatní v oboru kominictví, chodili kontrolovat komíny a navrhovali opatření k opravám. Zachovaly se nám zmínky o požárech, například z roku 1685, kde se píše v kronice, že „ skrze neopatrnost při omastku vyhořely domy od čísla 17 až k bráně číslo 8 poslední“. Dále požár v roce 1842, 18. září před dvacátou hodinou, kde vyhořelo číslo 24,25,26,29,31,32,65 a 84.Takže i z těchto důvodů, a ku příkladu ostatních obcí, byl v roce 1881 ustaven ve Slavětíně sbor dobrovolných hasičů. Byl to jeden z prvních sborů na Lounském okrese po Cítolibech, Pnětlukách, Pátku, Peruci, Ročově, Lounech a Třeboci. O založení se nejvíce zasloužil pan Petr Grüner a obecní starosta pan František Síbrt. Ke sboru v tomto roce přistoupilo 14 činných členů, 12 přispívajících a 4 příznivci sboru, kteří byli jmenováni čestnými členy. Byli to správce velkostatku pan Jan Ráž, duchovní správce farář Josef Opp, starosta František Síbrt a bednář z Peruce Josef Široch, který věnoval zdejším hasičům voznici. Prvním starostou byl jmenován František Síbrt, místostarostou Jan Kraus a velitelem Petr Grüner. O zacvičení činných členů se staral Josef Kučera. Takže od tohoto roku se píše historie slavětínských hasičů, střídala se léta úspěšná s léty méně plodnými, tak jak je to určitě i v jiných spolcích a i v životě. U hasičů bylo v  minulosti i mnoho jmen, které bych rád vzpomenul, a to páni Tužil, Nims, Šlik, Kraus, Reisig, Molek, Isera, Rejha, Rývola, Chlad, Razím a mnoho dalších významných lidí Slavětína. Jsem rád, že můžeme odkaz našich předků stále naplňovat a dále rozvíjet. Hasiči Slavětína k dnešnímu dni čítají 95 členů a 17 dětí, takže celkem 112 členů. Z toho je činných 38 mužů a 27 žen, přispívajících 14 mužů a 16 žen a v neposlední řadě, jak už jsem vzpomínal, 17 dětí. Z toho je vidět, že každý čtvrtý občan Slavětína je hasič a doufám, že se za to nemusí stydět. Ve výzbroji máme automobil Avia A 31, který jsme získali v roce 1989, dále cisternu Liaz získanou od armády před 3 lety a předělanou pro naše účely, 2 stříkačky PS 12 a před 14 dny jsme získali darem od KÚ Ústí nad Labem kalové motorové čerpadlo HERON EMPH 80W, za což KÚ co nejsrdečněji děkuji. Co se týče věcných prostředků, hadic a armatur, nemáme zrovna nazbyt, ale pro ochranu životů a majetků našich spoluobčanů to stačí. Víme , že věci ztrácí svoje vlastnosti nejen používáním, ale i časem a to například u hadic platí dvojnásob, takže jejich obměna je nevyhnutelná. Pereme se s nedostatkem financí jako asi většina z nás, ať už doma, ve spolcích, ale i bohužel v organizacích, jako jsou naši kolegové z HZS. Podstatné je to, že i s tím, co máme, jsme schopni udržet akceschopnost naší jednotky, za což patří velký dík pár lidem, kteří hasičině obětují o hodně víc času a mnohdy i svých prostředků, než ostatní. Dovolte, abych poděkoval staršímu Gustovi Zedníkovi, Davidovi a Petrovi Zedníkům. V posledních době se na ně navázali, a jsou to jejich pravé ruce a velcí pomocníci, kluci Míra Karout a Jirka Beránek, z čehož mám velkou radost. Jsem rád, že k nám nachází cestu mladí a hlavně , že je ta hasičina chytla za srdce a baví je to. Ženy obětavě vede Marcela Zedníková. Naše družstvo žen se 16.7.2011 zúčastnilo krajského kola v požárním sportu, kde obsadilo krásné druhé místo v Ústeckém kraji. Svými výkony neudělala děvčata určitě Slavětínu ostudu, Marcela Zedníková zaběhla třetí nejlepší čas na 100 m překážek v kraji a útok měla děvčata ze všech družstev z Ústeckého kraje nejlepší. V celkovém hodnocení přenechaly postup do Mistrovství české republiky o jeden bod družstvu žen z Hrobců, Litoměřický okres. Těmito výkony a v historii nejlepším úspěchem hasičů ze Slavětína, dala děvčata krásný dárek nejen Slavětínským hasičům, ale i obecnímu úřadu a všem občanům Slavětína. Děvčata děkujeme!!

No a v neposlední řadě mladým hasičům se obětavě a s velkým úsilím věnují Ilona Hájková, Lucka Rusová, Vlasta Roháčová, Jana Koubová a Romana Davídková. Nebudu tady určitě jmenovat všech 112 lidí, kteří jsou u hasičů, i proto, že někteří jsou průměrní členové, ale máme taky takové, kteří nepracují vůbec. Děkuji ještě jednou všem aktivním členům a doufám, že se nám společně podaří táhnout ten hasičský provaz dál.

Děkuji samozřejmě městysu Slavětín, bez kterého si naši činnost můžu asi těžko představit a doufám, že naše spolupráce bude nadále pokračovat alespoň v takovém trendu, jako doposud a k oboustranné spokojenosti a prospěchu občanů Slavětína. Dále děkuji za spolupráci HZS, HVP, spolkům Slavětína, s kterými se rádi podílíme na spolupráci. Doufám, že naše činnost bude i nadále pestrá, budeme se moci v klidu zabývat hasičským sportem, kulturní činností pro Slavětín a samozřejmě výcvikem JPO obce Slavětín. Doufám, že nebudeme muset zasahovat u různých pohrom a jiných nenadálých událostí, i když jsme i na to připraveni. Doufám, že z tohoto místa můžu slíbit za JPO obce Slavětína, že se i nadále budeme zdokonalovat ve výcviku, udržovat techniku a prostředky v takovém stavu, abychom byli schopni ve dne i v noci přispěchat našim spoluobčanům na pomoc v případě potřeby.

V rámci oslav se dne 2. a 3.7.2011 konala soutěž v požárním sportu na místním hřišti. Zúčastnila se družstva mužů ze Zeměch, Postoloprt A a B, Touchovic, Černčic, Radonic, Libočan a Slavětína. Z žen to byla družstva z Libočan, Radonic, Dobroměřic, Domoušic, Ročova a Slavětína.

Soutěžilo se v požárním útoku a dopravě vody v kbelících do druhého podlaží věže muži, a ženy do prvního podlaží věže. Nejlépe si vedli muži s Touchovic, druhé bylo družstvo Slavětína a třetí Postoloprt A. Ženy vyhrály Slavětínské, druhé byly Radonice a třetí Domoušice.

V neděli 3.7.2011 proběhla soutěž mladých hasičů za velmi chladného a deštivého počasí. Děti se ale s tímto popraly velmi statečně. Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic a v požárním útoku. Zúčastnila se družstva z Obory, Koštic, Postoloprt a Slavětína. Vyhrály děti z Obory, druhé byly děti z Postoloprt, třetí Koštice a čtvrtý Slavětín. Děkuji všem družstvům, která se zúčastnila soutěže, ať v sobotu nebo v neděli. V neposlední řadě děkuji vzácným hostům, kteří nás navštívili a to starostovi KSH Ústí n/L panu Doubravovi s chotí, starostovi OSH v Lounech panu Hencovi s chotí, čestnému starostovi OSH v Lounech panu Pémovi s chotí, zasloužilým hasičům panu Šlechtovi, Chotěborskému a dalším hostům. Dále jsme rádi přivítali kolegy z HZS, vedené velitelem stanice Louny panem Kastnerem, kteří nám předvedli ukázku nejnovější techniky, jak žebříku na podvozku Mercedes Magirus, tak zásahové vozidlo Mercedes. V rámci těchto oslav účastníci mohli a také zvolili v historii Slavětína první „MISS HASIČKU SLAVĚTÍN“, kterou se stala hasička z Radonic Podeszwová Veronika, druhá skončila Rusová Lucie a třetí Holubová Eliška, obě ze Slavětína. Prožili jsme krásný, i když náročný víkend. Aby se tato akce mohla konat, bylo potřeba sehnat sponzory, kterým touto cestou děkuji.


Hlavním sponzorem byl Ústecký kraj, kde z Fondu hejtmanky uvolnil na naší akci 60 tis. Kč, dále významnou podporou přispěl ČEZ, pan doktor Mládek, Hasičská vzájemná pojišťovna a další celá řada drobných sponzorů. Všech těchto pomocí si nesmírně vážíme a z celého srdce děkujeme.

Přeji všem občanům krásný zbytek léta, před topnou sezónou nechte, prosím zkontrolovat Vaše topidla a komíny, abychom se mohli scházet v klidu a pohodě například v hospodě a ne u nenadálých událostí, které samozřejmě nikomu nepřejeme.

Zdravím s pozdravem „OHNI ZMAR“

Suchý Pavel

starosta SDH Slavětín

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ – ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SLAVĚTÍN NAD OHŘÍ:


Narozeniny našeho jednatele př. Jaroslava Vernera. 75 let /*13.11.1936/Ptáš se, jak mi dupou králíci:

skvěle - pojď si poslechnout,

sevřeně v trojstupu obcházejí chalupu,

smělý úsměv na líci - tak mi dupou králíci!

Ptáš se, jak mi dupou králíci:

skvěle - pojď si poslechnout…….,Ať se podívám v odborném chovatelství králíků kam chci všude je o př. Jaroslavovi Vernerovi ze Slavětína vědět, jeho vídeňáci jsou ojedinělí a Jarda slaví se svými chovanci mnoho úspěchů, jak v našem regionu, tak po celé republice, nechybí také úspěchy za našimi hranicemi, dokonce byl se svými svěřenci i v televizi. Při celostátní výstavě mladých králíků v Lysé nad Labem získal titul „ Mistr ČR“ a „ Šampión ČR“. Z celkového počtu 2706 ks, byla jeho kolekce vyhlášena nejlepší kolekcí výstavy. Přítel Verner zastává významné funkce v OO ČSCH, také pracoval jako předseda ÚOK chovatelů králíků. Je to prostě odborník „ pan chovatel“, posuzovatel, funkcionář a přitom všem stíhá i starost o svou milovanou manželku a rodinu. Jeho úspěchy v chovatelství, jsou také úspěchy celého Slavětína, jelikož přítel Verner vždy své jméno se Slavětínem spojuje, nevynechává při svých cestách zmínku odkud je. Je pyšný, že je ze Slavětína, a Slavětín je pyšný, že má takového občana, který ho chovatelsky odborně a lidsky perfektně zastupuje a reprezentuje.

Vážený příteli, jménem svým, jménem základní organizace a také jménem městyse Slavětína a jeho občanů, Ti k Tvému jubileu přeji mnoho pevného zdraví, štěstí, rodinné pohody a v neposlední řadě mnoho dalších chovatelských úspěchů. Věřím, že se Ti i nadále bude dařit a že budeš pro naši organizaci pevným základem a svou chovatelskou činnost budeš tak jako do dnešních dnů dělat ze srdce a s láskou.

Jaroslav Jandl

Starosta městyse Slavětín a

předseda ZO ČSCH Slavětín nad Ohří

SK SLAVĚTÍN:Všem fotbalovým příznivcům a fanouškům slavětínského fotbalu přeji příjemné podzimní dny a jen krátce bych se zmínil o dění a změnách ve fotbale a to zejména u „A“ mužstva. Jak všichni víme, skončila nám fotbalová sezóna 2010/2011 a naše mužstvo mužů skončilo na krásném 4. místě tabulky okresního přeboru, kdy jsme získali 43 bodů se skórem 58:43. Naším nejlepším střelcem byl Josef Nágl, který zaznamenal 19 zásahů, 14 gólů vstřelil Václav Dittrich a 9 dal Vlasta Chaloupka. Podzim pro nás nezačal nejlépe a naše mužstvo skončilo po podzimu na 6. místě, ale jaro se v lepší výkony obrátilo a na konci sezóny jsme skončili již na zmiňovaném 4. místě, pouhé dva body za třetím Blatnem a třemi body za druhou V. Černocí, na prvním místě skončilo mužstvo Cítolib, které nasbíralo 50 bodů a společně s Blatnem postoupili do 1.B třídy.

Před pár týdny začala nová sezóna 2011/2012, kdy u mužstva nastalo několik změn. Jiří Volák ukončil dlouholetou trenérskou kariéru, kdy několik let trénoval žáky, následně dorost a nakonec přes tři roky „A“ mužstvo, s ním ukončil trenérské působení u áčka i jeho asistent Dalibor Dittrich. Novými trenéry jsou jako hlavní Karel Ondrášek, asistent Martin Hruška a vedoucí mužstva Tomáš Joch. Další neméně důležitá změna je na postu brankáře, kdy u našeho mužstva skončila naše dlouholetá brankářská jednička Michal Skalský, který se po studiích a z důvodu zaměstnání přestěhoval do východočeského regionu. Novým brankářem je Michal Reh, který je u nás na hostování z Černčic. Žádná nová posila k mužstvu nepřišla a nikdo jiný mužstvo neopustil.

To je ode mne vše, závěrem bych se chtěl s Vámi fanoušky rozloučit, hráčům a funkcionářům všech družstev popřát mnoho úspěchů jak ve sportovním dění, tak i v životě osobním. Poslední poděkování patří panu starostovi, zastupitelstvu ÚM Slavětín a všem, kteří se podíleli na vybudování nových kabin, tribuny a v neposlední řadě automatizovaného zavlažovacího zařízení na našem hřišti, kdy tyto nové prostory budou chloubou nejenom obce, hráčů a fotbalových příznivců, ale budou využity i dalšími aktivními složkami našeho Městyse.


Za SK: Jiří Volák


Vážení sportovní přátelé, dovoluji si touto formou poděkovat určitě za nás všechny Jirkovi a Daliborovi za jejich dlouholetou práci pro fotbal ve Slavětíně. Za jejich trenérskou éru prošel fotbal ve Slavětíně velice slušnou cestu, kdy naši fotbalisté měli hodně úspěchů a v tabulce v okresním přeboru se drželi většinou minimálně na střední úrovni, ale co je radostnější byli po většinu na horních příčkách. Nejde jen o úspěchy, ale jde opravdu o srdeční záležitost, která zabere hodně osobního času, který na úkor svých zájmů a rodin musí člověk fotbalu věnovat. Všichni hráči by si měli uvědomit, že trenéři jim věnuji mnoho své energie a času a měli by se chovat velice ukázněně a svědomitě, docházet na tréninky a žít fotbalem. Nejhorší pro trenéra je když na tréninky, které on dlouhodobě připravuje a věnuje tomu svůj čas hráči nechodí, kašlou na to a frajersky vše přehlížejí. Držím palce nástupcům trenérského dua Volák-Dittrich a věřím, že se jim bude v trenéřině dařit. Apeluji na všechny hráče, kteří chtějí, aby fotbal ve Slavětíně i nadále vzkvétal, věnujte se mu z celého srdce, vždyť to hoši děláte hlavně pro sebe.


Jaroslav Jandl

Starosta

Více pohybu pro děti - fotbalová přípravka

Nelíbí se vám, že děti v poslední době často vysedávají u počítače nebo u televize a mají málo pohybu? Přihlaste je do fotbalové přípravky, dolní věková hranice není omezena.

Stejně jako hasiči, má i fotbal ve Slavětíně bohatou tradici. SK Slavětín, oddíl fotbalu, disponuje fotbalovou "přípravkou", kde by měly být děti do 7-8 let věku systematicky připravovány na vstup do fotbalového oddílu. Cílem není je naučit dokonale fotbal, na to nejsou děti v tomto věku stavěné fyzicky ani psychicky, ale spíše ukázat jim, že z pohybu mohou mít i radost. Proto si vám dovolujeme představit tréninkový plán pro děti v přípravce, a pokud se vám tento plán líbí, přijďte i se svým dítětem mezi nás.Tréninkový plán „Přípravka“ SK Slavětín od 4 do 7 let


Základním cílem je rozvoj pohybových vlastností dětí a vytvoření takového pohybového základu, ze kterého budou později vycházet speciální fotbalové dovednosti. K jejich rozvoji budeme používat různá tělesná cvičení a pohybové hry. K rozvoji těchto schopností budeme rozvíjet následující druhy schopností: 1. Koordinační schopnosti neboli obratnost, také technika herní činnosti s míčem, které je nutno kontinuálně procvičovat. Pro rozvoj těchto schopností jsou používána následující cvičení: Překážkové dráhy, rovnovážné a balanční cviky, zrcadlová cvičení, cvičení s náčiním

 

 1. Rychlostní schopnosti, které mají velký význam je nutné rozvíjet už od útlého dětství. Doba zatížení při těchto cvičeních nesmí být moc dlouhá (stačí 5-10 sekund s dostatečnou dobou odpočinku).

 

 1. Silové a vytrvalostní schopnosti, ty se rozvíjí nikoliv speciálně a samostatně, nýbrž v rámci cvičení. Dítě musí být schopno po půl roce cvičení uběhnout alespoň 500 metrů bez zastávky a ke cvičení se používají vytrvalostní cviky na horní svalstvo trupu, cvičení na břišní a zádové svaly a cvičení dolních končetin. Zvyšování zátěže je rozloženo rovnoměrně do období půl roku.

 

 1. Psychologický aspekt, lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost. Důraz je kladen na radost ze hry a pohybu, vystříhání se strachu a aktivaci tvořivého myšlení ve spojení s konkrétním pohybem.

 

Dle doporučení sportovních lékařů probíhá trénink 1 až 2x týdně po dobu 1:15 až 1:30 hod, a to při následující skladbě tréninku:

 

 1. Úvodní část (10-15 minut): Zahřátí organismu, protažení, rozcvičení, honičky, posilování

 2. Hlavní část (60 minut): Jednotlivá cvičení, hry, soutěže, cvičení pozornosti, motorická cvičení, žonglování, kopy, individuální herní dovednosti

 3. Závěrečná část (5 minut): Cvičení ke zklidnění organismu, úklid pomůcek.

 

Vzhledem k povaze prováděných činností může dojít k drobným poraněním dětí, a to způsobených ponejvíce osobním kontaktem s protihráčem nebo spoluhráčem, případně díky nezvládnuté vlastní pohybové koordinaci anebo díky „zlobení“. Děti nebudou za způsobená zranění nijak kárány a psychická podpora trenéra při zranění dítěte není přeháněna, aby bylo docíleno posílení osobnosti dítěte, jeho psychické odolnosti a vyrovnání se s bolestí.


Máte i vy zájem přihlásit svoje dítě do fotbalové přípravky, kde dolní věková hranice dítěte není omezena doporučeno je od 5 let. Přijďte v pátek v 17.00 hodin na hřiště SK Slavětín / v podzimních a zimních měsících na sál na radnici/, volejte mob. tel. 724211547 / p. Jandl/nebo kontaktujte trenéry p. Dalibora Ditricha, Radka Vyšatu , Jiřího Roháče ml..Z důvodu neúčasti všech hráčů je sestava na fotu neúplná.

ROZLOSOVÁNÍ SK SLAVĚTÍN „A“

( podzim 2011 )

MIKROREGION PERUCKO:

Křesín

O obci

 

Křesín je malá obec v meandru řeky Ohře, ležící v nadmořské výšce 170 m n.m. na cestě spojující bývalé kastelánské hrady v Žatci a Litoměřicích. Jméno obce je odvozeno buď od přemyslovského vojevůdce Křesa, který zde kolem roku 853 založil opevněný dvůr nebo od výskytu křesavých kamínků v Ohři. Někde je jméno obce také dáváno do souvislosti se zemanem Křesinou, známým z příběhu o Oldřichovi a Boženě. V katastru obce se kromě pravěkých lokalit nacházely hroby z mladší doby římské a tři mlado-hradišťní pohřebiště s importovanou keramikou žateckého typu. První historická zmínka o vsi pochází z roku 1226. Mezi léty 1415 – 1564 patřil Křesín do majetku Zajíců z Házmburku, dále Lobkowiczů ze Zbiroha, sesazeného vévody sedmihradského Zikmunda Bathoryho a postupně ostatních držitelů panství Libochovice. Nejvýznamnější pamětihodností Křesína je nepochybně kostel sv.Václava, který pochází z 1.poloviny 14. stol. V písemných zprávách se gotický kostel připomíná spolu s farou již r. 1362 za pánů ze Srbína. Mezi významné osobnosti je nutno počítat Václava Krolmuse (1787 – 1861), rodáka z Březinky u Bělé pod Bezdězem, který proslul jako první český archeolog a etnograf. Byl nazýván „otcem české archeologie“. Dalším významným občanem Křesína byl Jaroslav Malý (1903 – 1941), vlastivědný pracovník a kronikář. Nad obcí Levousy jsou pozůstatky slovanského hradiště s naznačenými valy a zbytky hradu (či spíše středověké tvrze) Srbína ze 13.stol. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z listiny strahovského kláštera z roku 1273.

Starosta obce: Ing. Menhart Karel
Místostarosta: Milka Radek
Zastupitelstvo obce:
Makovicová Alena, Mikulová Yveta, Milková Lenka, Chlouba Jaroslav, Benda Jiří

Křesín 77, 410 02 Lovosice 2

Tel.: +420 411 198 077
GSM:+420 724 155 315

obeckresin@seznam.cz

Počet částí: 2 Křesín a Levousy
Katastr. vým.: 980 ha
Počet obyvatel: 309
Z toho v produkt. věku: 174
Průměrný věk: 41,2
Kanalizace (ČOV): Ne
Vodovod: Ano
Plynofikace: Ano
CO MOŽNÁ NEVÍTE:


Stínící stromy - řešení sousedských sporů

Dobrý den, mám dotaz ohledně možnosti řešení stínění stromů. V sousedství nájemního domu, který je v našem vlastnictví, si vysázeli smrky (cca 1 metr od plotu). Tyto smrky jsou již v takové výšce, že téměř po celý den stíní do jednoho bytu v nájemním domě. Bohužel opakovaná domluva nepomohla, vlastník pozemku, na kterém stromy rostou, s nimi odmítá cokoliv udělat. 1) máme nějaké možnosti s tím něco udělat mimo občanskosprávního řízení? 2) jelikož části stromu hodně přesahují i na náš pozemek, můžeme něco udělat s těmito částmi stromu (ořezat atp.) Děkuji

1) Jestliže se sousedem nelze dosáhnout dohody, nezbyde než se obrátit na soud, aby rozhodl, zda v dané situaci dochází z jeho strany „k obtěžování nad míru přiměřenou poměrům“, a uložil mu závadný stav odstranit.

2) Ořezání větví přesahujících na Váš pozemek je možné, pokud tak učiníte šetrně a ve vhodné roční době.

Problematiku sousedských práv upravuje občanský zákoník v ustanovení § 127. Obec zde nemá žádné privilegované postavení oproti jiným majitelům nemovitostí. Základním pravidlem je zákaz vlastníka věci obtěžovat druhého „nad míru přiměřenou poměrům“ nebo vážně ohrožovat výkon jeho práv. Mluvíme o tzv. „imisích“, mezi něž patří mj. hluk, prach, ale i stínění. Stejně tak mohou souseda obtěžovat větve stromů přesahující na jeho pozemek.

1) Jestliže se nelze se sousedem dohodnout, nezbývá skutečně než obrátit se na soud, aby rozhodl, zda jste imisemi obtěžováni „nad míru přiměřenou poměrům“ nebo je „vážně ohrožován výkon vašich práv“ a uložil původci imisí se rušení zdržet.

V některých případech bude možné využít § 5 občanského zákoníku a domáhat se u obecního úřadu ochrany před zásahem do pokojného stavu. Předpokladem je, že zde dlouhodobě existoval pokojný stav, který je nyní imisemi narušován. Pokojný stav může být mj. narušován terénními nebo stavebními pracemi, které ohrožují sousedův pozemek nebo při nich dochází k obtěžování prachem nebo kouřem, únikem hospodářských zvířat nebo vody na sousední pozemek a podobně. Ve vámi uvedeném případě však k zásahu do pokojného stavu nedochází.

2) Přestože vlastníkem stromu je soused, možnost ořezání přesahujících větví se vzhledem k formulaci § 127, odst. 1, poslední věty připouští. Nicméně je třeba tak činit šetrně a ve vhodné roční době

§ 127, odst. 1 občanského zákoníku zní takto:

Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

Částečný - PŘEPIS KRONIKY OBCE SLAVĚTÍN OD ROKU 1983:


Tato kronika je třetím pokračováním kroniky obce Slavětína. První kronika byla psána od roku 1853 do r. 1928 a je uložena v okresním archivu v Lounech. Prvním kronikářem byl Josef Arnošt z ap. 37. Druhá kronika zachycuje období 1929 – 1982. Na této se podíleli 3 kronikáři a to: do roku 1939 Jaroslav Grüner, holič, Slavětín 158. Za II. světové války byla kronika uložena v zemském archivu v Praze. V roce 1945 se ujal funkce kronikáře Oldřich Blažek, dílenský ČSD Louny, Slavětín 113 vedl kroniku do roku 1964. Od roku 1965 do roku 1974 nebyla kronika vedena vůbec, V roce 1975 byl vedením kroniky pověřen Mojmír Holub, učitel, Slavětín 190.

Výčet nejdůležitějších akcí zachycených ve II. díle kroniky, které po II. světové válce byly uskutečněny při zvelebení obce nebo měly rozhodující význam pro život obyvatel Slavětína:

Rok 1984Rok 1984 byl bohatý na významné politické události a to 36. výročí Vítězného února, 39. výročí osvobození naší vlasti, 40. výročí SNP a 67. výročí VŘSR.

Na úseku ideově výchovné práce vypracoval MNV prostřednictvím OB a komise školské a kulturní ve spolupráci se složkami NF v obci Jednotný plán kulturně výchovné činnosti, který obsahoval 31 akcí. Tyto se týkaly státních svátků a významných politických výročí, přednášek, společenských zábav, výstav a branné výchovy. Na těchto akcích se podílely i tyto složky NF: MNV pracoval dobře i SPOZ. V roce 1984 bylo provedeno individuální přivítání 4 nových občánků. Členky SPOZu navštívily 16 občanů u příležitosti životních výročí a byly předávány i kondolenční listy pozůstalým.

Také komise pro JSBVO v tomto roce plnila své úkoly a to: zajišťování branné výchovy v působnosti NV, školení obyvatel v civilní obraně a zajišťování plněné úkolů ZO Svazarmu. Bylo provedeno 3x školení CO a na vánoce byly zaslány knihy občanům ve vojenské prezentační službě. Komise JSBVO prostřednictvím ZO Svazarmu zajistila střelecké závody při výroční Vítězného února a 39. výročí osvobození. V měsíci říjnu byl uspořádán Dukelský závod branné zdatnosti - DZBZ. Komise ve spolupráci se složkami s to ZO Svazarmu, DV Jednoty a SSM zajistila „Týden branné aktivity“ ke dni ČSLA, který začal táborákem. Dále byly uskutečněny akce: den otevřených dveří s ukázkou svazarmovské techniky, která měla občany seznámit s činností jednotlivých klubů ZO Svazarmu. V průběhu výstavy byl promítnut diaprogram požárnické techniky a byl proveden cvičný výjezd k lokalizaci požáru. V další části volebního programu na úseku politicko-organizátorské práce byla činnost MNV zaměřena na spolupráci se složkami NF s cílem zapojit naše občany do veřejně prospěšné práce plnění úkolů vyplývajících z celoobecního závazku na r. 1984. Na společných jednáních se zástupci složek NF bylo projednáno vypracování JPKVČ a uzavření a plnění závazků na úseku investiční a neinvestiční výstavby. V tomto roce proběhla společná jednání se zástupci složek v radě MNV celkem 4x a to 5. dubna, 9. dubna, 13. října a 15. listopadu. Účast zástupců jednotlivých složek: ČSŽ 2x, Svazarm 3x, SPO 3x, T. J. Sokol 1x, SČSP 2x, ČSZ 4x a ČSCH 4x. Po celý rok byla dobrá spolupráce mezi MNV a SSS ve Slavětíně při výpomoci mechanizací.

Na úseku činnosti sociálně ekonomické bylo sledováno zvyšování životní úrovně, poskytování služeb obyvatelstvu a zajišťování péče o občany na zasloužilém odpočinku.

na úseku služeb zajišťoval MNV služby v místní prádelně a mandlovně prádla. Prostřednictvím OPS praní prádla a čištění šatstva. Prostřednictvím Hygie Chomutov 1x týdně (ve čtvrtek)služby kadeřnické a 1x za 14 dní odvoz popele.

Komise sociálně zdravotní prováděla evidenci přestárlých osob a ostatních sociálně potřebných občanů. Prostřednictvím SSS ve Slavětíně bylo zajišťováno stravování 4 důchodců, z toho 3 důchodci měli hrazeny obědy v plné výši. Za rok bylo vyplaceno z doplňkové péče sociálně potřebným občanům formou nákupu uhlí, zboží a peněžní formou celkem 21.000,- Kčs. U jednoho občana byla zajišťována pečovatelská služba. Na rekreaci bylo 7 důchodců. Byly uspořádány 2 zájezdy pro důchodce a to v červnu do Sychrova a Jičína a v září do Jindřichova Hradce, Červené Lhoty a Tábora.

Na úseku investiční a neinvestiční výstavby byla s finančními náklady 78.000,- Kčs vytvořena hodnota díla 112.000,- Kčs. Jednalo se o výstavbu opěrné stěny, opravu hráze a výstavbu vypouštěcího objektu – vše k akci kanalizace. Přes značné potíže se podařilo prostřednictvím ZSS Žatec zajistit i výstavbu vypouštěcího objektu. Na úseku neinvestiční výstavby se v r. 1984 s finančními náklady 9.000,- Kčs měla vytvořit hodnota díla 13.500,- Kčs. Tento úkol byl splněn. Byla provedena úprava veřejného prostranství, parků a zeleně, výsadba zeleně a neinvestiční akce OV Kystra. V tomto roce bylo nově vysázeno 25 ks růží, 15 ks jedlých jeřábů, 8 stříbrných smrků a 150 keřů.

Sklizeň sena a nezemědělských ploch: Na tomto úseku MNV za úkol zajistit sklizeň 50 q sena. Úkol byl překročen o 9 q. Na jeho splnění se podíleli: Josef Zahrádka – 29 q, Stanislav kolář – 8 q, František Kouba – 6,5 q, Jaroslav Verner a Václav Bažant po 3 q.

V červnu 1984 uplynul třetí rok nového volebního období. I tento rok se vyznačoval převážně dobrou politickou a pracovní aktivitou většinou poslanců a občanů ve spolupráci se složkami NF při zajišťování úkolů volebního programu NF v obci. Mnoho brigádnických hodin bylo odpracováno při zlepšování životního prostředí. I přes dosažené dobré výsledky je třeba se zaměřit na jednání jednotlivých komisí, aby bylo dosaženo průměrné účasti alespoň 80%. MNV se musí ještě s větší trpělivostí a důsledností zaměřit na rozvoj pracovní iniciativy při plnění volebního programu. To se týká hlavně investiční části akce „Z“. MNV musí i nadále jít cestou zkvalitňování řídící, organizátorské práce a zvyšování zájmů poslanců o činnost v práci MNV.


Složky NF a jejich předsedové v roce 1984:

Český svaz zahrádkářů – ČSZ – Jaroslav Babický (st.); Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm) – Pavel Novák; Svaz požární ochrany (SPO) – Pavel Suchý; Dohlížecí výbor Jednoty – DV – Věra Lískovcová; Tělovýchovná jednota Sokol – T. J. Sokol – Pavel Hájek; Svaz československo – sovětského přátelství – ČSSP – Antonín Zázvorka; Socialistický svaz mládeže – SSM – Pavel Frič; Český svaz žen – ČSŽ – Ilona Babická; Český svaz chovatelů – ČSCH – Jaroslav Verner; VO KSČ; Občanský výbor Kystra – OV – Miroslav Suchomel


Rozpočet MNV ve Slavětíně a jeho plnění v roce 1984

VÝDAJE:

ROZPOČET:

ČERPÁNÍ:

PŘÍJMY:

ROZPOČET:

ČERPÁNÍ:

Komunikace

6.000

5.980

Stravné

27.000

26.276

12.000

19.861

Telef. poplatky od občanů

1.000

383

Vodní hospodářství

2.000

2.176

Nájemné

14.000

15.704

OB

58.000

57.099

Hřbitovní poplatky

2.000

2.413

Památník Kons. Biebla

31.000

18.252

Daň zemědělská

16.000

16.537

SPOZ

7.000

3.176

Daň domovní

18.000

18.454

Svaz požární ochrany

6.000

3.062

Daň z příjmu

1.000

120

Aktiv NV

9.000

5.360

Správní poplatky

2.000

1.995

Veřejná správa

32.000

27.000

Poplatek ze psů

2.000

2.290

Klub důchodců

9.000

2.148

Hospodaření DP za rok 1984

Roční příjmy 49.056,40 z toho obyvatelstva 4.090,80. Roční výdaje 22.672,50 z toho mzdy pracovníkům 22.337,-. Rozdíl příjmů a výdajů 26.383,90, zůstatek z min. roku 7.995,96

Odvody:nemocenské pojištění 1.240,-

Z vyplacených mezd 893,48

Z činnosti provozovny 7.995,96 = celkem 10.129,-

Celkový stav prostř. k 31.12.1984 = 24.250,42Kčs

Veřejné osvětlení

36.000

35.099

Veř. zeleň + panel. vozovka

313.500

313.212,45

Akce „Z“

78.000

78.000

Odvoz popele

-

750

Školní jídelna

38.000

38.032


Fotokroužek OB nemohl zatím plně rozvinout svoji činnost, protože přes veškerou snahu jeho členů se nepodařilo uvést do provozu fotokomoru v budově bývalé školy pro závadu na vodním čerpadle. Členové fotokroužku na úpravě místnosti v tomto roce odpracovali 97 hodin. Místnost byla vymalována, zaveden vodovod a vybudován odpad. Na okna bylo připevněno trvalé zatemnění, na podlahu nataženo nové lino. Protože vybavení fotokomory je nákladné, byla do okna zabudována mříž a také dveře byly zvenčí zajištěny tímto způsobem. Fotokroužek pracoval při přivítání občánků a při vánoční besedě s důchodci. • Narození: 1. Černá Jitka

23.1.1984

Most

 1. Vokálová Anna

10.2.1984

Louny

 1. Suchá Ilona

18.5.1984

Louny • Zemřelí:

Datum úmrtí:

Bydliště:

Datum narození:

Věk:

 1. Roháč Václav

30.1.1984

Slavětín 185

19.2.1922

62

 1. Scheithauer Ervín

29.2.1984

Slavětín 171

28.12.1922

61

 1. Vítoch Josef

14.3.1984

Slavětín 28

28.8.1907

77

 1. Salačová Marie

27.4.1984

Slavětín 40

20.6.1927

57

 1. Kraitlová Anna

19.5.1984

Slavětín 87

10.10.1906

78

 1. Kouba Jaroslav

19.6.1984

Slavětín 185

13.10.1910

74

 1. Pazourek Antonín

14.9.1984

Kystra 31

26.11.1925

59 • Sňatky

Jméno:

Data narození:

Povolání:

Bydliště:

Místo a datum svatby:

Milan Kopecký

Berta Slišková

28.5.1958

15.1.1953

Dělník

Zem. dělnice

Slavětín 116

Slavětín 116

MěNV Louny

28.1.1984

Jan Frič

Ilona Babická

21.8.1961

22.5.1964

Nástrojař

Keramička

Slavětín 7

Slavětín 79

MěNV Louny

16.6.1984

Arnošt Kmošek

Marcela Hamouzová

24.11.1964

9.3.1965

Řezník

Studentka

Slavětín 3

Telce 220

MNV Peruc

20.7.1984

Miroslav Rys

Irena Dörflerová

27.11.1954

28.2.1963

Elektrikář

fotografka

Slavětín 8

Slavětín 8

MěNV Louny

28.7.1984

Václav Jakeš¨

Martina Eisertová

2.5.1962

6.12.1964

Automechanik

Studující

Slavětín 168

Louny, Horova 1023

MěNV Louny

18.8.1984

Rudolf Henzl

Vladimíra Floková

8.5.1955

4.7.1959

Stát. zaměstnanec

Účetní

Slavětín 167

Šternberk

MěNV Louny

24.11.1984 • Počet obyvatel


k 1.1.1984

narození

úmrtí

přihlášení

odhlášení

k 31.12.1984

OBEC:

M

Ž

C

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

C

Slavětín

199

224

423

-

3

4

2

4

6

9

11

184

218

402

Kystra

24

27

51

-

-

1

-

-

-

4

6

19

23

42

Slavětín + Kystra celkem:

223

251

474

-

3

5

2

4

6

13

17

203

241

444

Nejstarší občané:

Anna Nováková, Kystra 18, t. č. LDN Vroutek – 91 let, Marie Kunerlová 27.7.1896 – 88 let, Emil Kučera 3.11.1896 – 88 let, Tomáš Šimášek 16.12.1896 – 88 let, Josef Koudela – 87 let,

Marie Vernerová 23.12.1989 – 86 let, Božena Mazáková 1.6.1899 – 85 let, Marie Nováčková 5.11.1900 – 84 let, Alžběta Šimášková 17.11.1903 – 81 let, Bedřich Rybář 15.11.1904 – 80 let, Bohumila Saidlerová 26.12.1903 – 81 let, Anna Nováková, Kystra 38 – 8.10. 1905 – 79 let, Terezie Horová 4.11.1905 – 79 let, Rudolf Karásek, Božena Korbelová, Marie Králíková, Gabriela Gottwaldová, Marie Bartošová – 74 let.


PŘEHLED DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK V ROCE 1984

MĚSÍC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

mm

42

10

61

44

82

56

71

33

107

25

27

12


I přes chladné počasí – nejchladnější za několik posledních let – bylo v zemědělské výrobě dosaženo velmi dobrých výsledků. Setí jařin a cukrovky bylo provedeno v agrotechnických lhůtách, ale za velkého vypětí lidí, protože pro časté přepršky se muselo sít mnohdy do pozdních hodin a maximálně využít sobot i nedělí. Náročná byla i okopávka cukrovky, která však dobře vzrostla, neboť měla dostatek vláhy. Pro chladné počasí začaly pozdě i žně. To bylo v polovině srpna. Potíže byly se sklizní řepy, neboť bylo velmi mokro. Řepa byla při kombajnové sklizni značně obalena blátem a cukrovary srážely 30 – 40% na hlínu. Traktory se bořily na poli a musely se vzájemně vytahovat.

Činnost SPO

Svaz požární ochrany ve Slavětíně patří již několik let mezi nejaktivnější složky NF. V lednu převzali členové SPO techniku a technickou výstroj a výzbroj do socialistické péče. K 50. výročí svatby předali členové SPO s. Jaroslavu Pomoci dárkový koš a květiny. SPO po dohodě s T. J. Sokol přebrousil a napastoval parkety v sokolovně před svým plesem. T. J. Sokol za tuto práci poskytl požárníkům sál včetně otopu na ples zdarma. V únoru byly do řad požárníků ve Slavětíně prvně přijaty ženy a to: Jana Kozáková, Ilona Fričová, Alena Lískovcová, Ilona Suchá, Věra Pöschlová a Marie Pečená. Členové SPO připravili své vozidlo T 805 k technické prohlídce. V dubnu vyčistili požární nádrž i její okolí. 26.3. byly provedeny preventivní protipožární prohlídky. Koncem dubna svolal 2.6. k MDD uspořádali táborák. V roce 1984 se výjezdové družstvo SPO Slavětín zúčastnilo 3 námětových cvičení a to ke 100. výročí založení SPO Telcích, v Peruci a NC Černochově. V Telcích slavětínští obsadili 2. místo za Pátkem. NC v Peruci mělo spíše slavnostní ráz. Cvičení v Černochově bylo neoznámené, svolané poplachovým systémem. Výjezdová jednotka SPO Slavětín i zde dosáhla pěkného úspěchu – od vyhlášení do příjezdu na místo 23 minut. V říjnu byly přijaty další členky a to: Jana Bothová, Libuše Zedníková a nový člen Jiří Zedník. V roce 1984 zásahové družstvo vyjíždělo 2x k požárům na Bitinách a 2x byl uskutečněn cviční tématický výjezd.


Mateřská škola Slavětín – šk. rok 1983/84 a 84/85

5editelka s. Jaroslava Minaříková, kvalifikovaná učitelka MŠ, dojížděla z Loun. Zastupovala s. Kozákovou Janu, která byla t. č. na mateřské dovolené.

Učitelka: s. Alena Lískovcová, kvalif. učitelka MŠ ze Slavětína. Ve školním roce 1984/85 nastoupila do funkce s Jana Pobudová, kvalif. uč. MŠ z Loun, protože s. Lískovcová byla přeložena na MŠ v Pátku n/Ohří. V měsíci v listopadu 84 došlo k další změně v pedagogickém obsazení školy. Do funkce ředitelky nastoupila po MD s. Jana Kozáková. s. Minaříková převzala funkci učitelky po s. Pobudové a ta odešla na MŠ do Smolnice.

Funkce školnice a vedoucí školní jídelny zastává nadále s. Věra Lískovcová, kuchařkou je Dana Drapáková. MŠ je jednotřídní s kapacitou 25 dětí. Přijímají se děti 3 – 6 leté zaměstnaných matek.

Počet dětí: šk. rok 83/84 – 27, šk. rok 84/85 – 26. MŠ navštěvují převážně děti ze Slavětína. Pouze 4 děti z celkového počtu bydlí na Kystře č. 43, protože jejich otcové pracují v severočeských drůbežářských závodech, provozovně Slavětín, se kterou má MŠ i nadále uzavřenou patronátní smlouvu.

SRPŠ: předseda s. Libuše Zedníková, jednatel s. Věra Zahrádková, v šk.r. 84/85 s. Dagmar Fousková, pokladník s. Naďa Njedlá. Schůze SRPŠ jsou pořádány pravidelně podle ročního plánu.

Nové pomůcky, vybavení MŠ, opravy

MŠ je dle rozpisu vybavována moderními učebními pomůckami z m.p. Komenium. Jsou to pomůcky mnohostranného využití – k rozvíjení myšlenkové aktivity dětí, jejich vytrvalosti a samostatnosti, sluchového a zrakového vnímání, k procvičování orientace, k rozvoji estetického vnímání apod. Rovněž z rozpočtu MNV jsou nakupovány různě věci a materiál, který je potřebný k zajištění chodu MŠ.

V herně byla v tomto roce položena podlahová krytina „Jekor“, v jídelně a v šatně dětí bylo položeno nové linoleum, které bylo zakoupeno v minulém školním roce. Byl zakoupen a instalován nový teplovodní kotel pro vytápění budovy. Všecky místnosti MŠ byly vymalovány. Během roku byly prováděny běžné opravy i údržba pomůcek a vybavení.

Zajímavosti z MŠ: Učitelka MŠ navštívila 1. tř. ZŠ Černicích, aby se podívala na své bývalé žáky a zeptala se na jejich prospěch a chování. Předškolní děti se zúčastnily výchovného koncertu pro MŠ v LŠU v Lounech. Pro všechny děti byla, jako každoročně, připravena mikulášská nadílka. K vánocům byly dětem zakoupeny nové hračky. Vybrané děti vystoupily s programem v domě K. Biebla na vánočním posezení s důchodci a na oslavě MDŽ. V mateřské škole vystoupily všechny děti při MDŽ a svým maminkám připravily malé dárečky. Všechny pracovnice MŠ dostaly při MDŽ od SRPŠ květiny. Při oslavách Dne učitelů se ředitelka MŠ zúčastnila kulturního programu v Žatci, kdy vystoupili přední umělci populární hudby. Ve šk. r. 83/84 byly rovněž provedeny prohlídky dětí školní lékařkou a stomatologem. Začátkem května byly děti fotografovány jak ve skupině, tak i jednotlivě (podle přání rodičů). Děti rovněž shlédly pohádku „Honza a drak“ v provedení teplického divadla „Na nitích“. K MDD byly pro děti uspořádány soutěže s odměnami na místním hřišti a výlet vlakem do Libochovic s prohlídkou zámku, zámecké zahrady a města. Červnu navštívili budoucí školáci 1. tř. ZŠ v Černicích, aby se seznámili s prostředím, které po prázdninách budou navštěvovat. Koncem šk. roku bylo rozloučení s budoucími školáky, kteří na památku dostali pěkné knížky s věnováním a pamlsek.

Spolupráce s MNV byla v roce 1984 velmi dobrá. Požadavky MŠ byly řešeny ve spolupráci se školskou komisí při MNV ve Slavětíně.


Pokračování příště:


DALŠÍ INFORMACE:


Usnesení č. 19 ZM Slavětín z veřejného zasedání konaného dne 15.6.2011


 1. Zastupitelstvo městyse Slavětína projednalo a odsouhlasilo program jednání.


Změna programu na návrh pí Hubičkové – doplnění bodu 16 – rozpočtové změny.


Odsouhlaseno všemi 4 hlasy


 1. Zastupitelstvo městyse Slavětín projednalo a schválilo:


Výroční zprávu o hospodaření MŠ Slavětín za rok 2010 bez nedostatků.


Souhlasí …4…, zdržel se…0…, proti, …0….


 1. Zastupitelstvo městyse Slavětín projednalo a schválilo:


Smlouvu o dílo „Oprava komunikace ul. Smetanova“. Objednavatel: Městys Slavětín,

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Celková cena díla 206.528,-Kč, záruční doba 36 měsíců. Financování akce bude provedeno z dotace POV ÚK 2011 a to dílem 184.000,-Kč a z rozpočtu městyse Slavětína dílem 22.528,-Kč.


Souhlasí…4…, zdržel se,…0…, proti…0… 1. Zastupitelstvo městyse Slavětína projednalo a schválilo:


Zastupitelstvo přenechává starostovi městyse Slavětín pravomoc při přidělování obecních bytů v bytových domech čp. 7 a 8. a to z důvodu lepšího, rychlejšího a efektivnějšího zajištění rozdělení bytů, a to do příštího veřejného zasedání zastupitelstva městyse Slavětína.

Před podepsání nájemních smluv bude na zvláštní účet složena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů, včetně poplatků za služby.

Starosta bude zastupitele o případných žádostech informovat na pracovních schůzkách zastupitelstva.

Na příštím VZ bude projednáno zřízení bytové komise.


Souhlasí…4…,zdržel se…0…,proti…0…


 1. Zastupitelstvo městyse Slavětína projednalo a schválilo:


Obecně závažná vyhláška č. 1/2011, kterou se zrušuje OZV č. 1/1999 a 5/2003


Souhlasí…4…, zdržel se,…0…, proti…0… 1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:


Smlouvu o nájmu hrobového místa na pohřebišti ve Slavětíně“ a výši hřbitovních poplatků.


Souhlasí…4…,zdržel se …0…,proti…0…


 1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:


Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4006919/VB01, strana povinná Městys Slavětín, strana oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., akce – „Slavětín 345/10 kNN, Petr Kouba“, finanční náhrada 7.000,-Kč


Souhlasí…4…, zdržel se…0…,proti…0…


 1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:


Zprávu o plnění povinností a závazků ELTODO – CITELUM, s.r.o. Veřejné osvětlení v r. 2010


Souhlasí…4…,zdržel se …0…,proti…0…


 1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:


Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z FVH ÚK č. 11/SML 1892


Souhlasí…4…,zdržel se …0…,proti…0…


 1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty městyse o připravených dotacích


 1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:


Rozpočtové změny, týkající se probíhajících dotací.


Souhlasí…4…,zdržel se …0…,proti…0…


Kdo souhlasí s takto uvedeným usnesením zastupitelstva městyse Slavětín:


Souhlasí…4…,zdržel se …0…,proti…0…Usnesení č. 20 ZM Slavětín z veřejného zasedání konaného dne 29.8.2011


 1. Zastupitelstvo městyse Slavětína projednalo a odsouhlasilo program jednání.


Odsouhlaseno všemi 6 hlasy


 1. Zastupitelstvo městyse Slavětín projednalo a schválilo:


Smlouvu o dílo „Oprava komunikace po živelné pohromě v 08/2010“ s firmou Daniel Vršata, Ruská 1549/9, 415 01 Teplice, která byla vybrána výběrovou komisí ze dne 25.8.2011 v zjednodušené podlimitní soutěži. Celková cena včetně 20% DPH je 1.997.165,65,-Kč.


Souhlasí …6…, zdržel se…0…, proti, …0….


 1. Zastupitelstvo městyse Slavětín projednalo a schválilo:


Žádost o přidělení bytu č. 12 v bytovém domě na Městečku čp. 7 ve Slavětíně. Žadatel Miroslav Lakatoš, počet osob v bytě 1. Smlouva o nájmu bude podepsána po složení kauce ve výši 3 nájmů.


Souhlasí…6…, zdržel se,…0…, proti…0…


 1. Zastupitelstvo městyse Slavětína projednalo a schválilo:


Žádost o prominutí stočného z důvodu havárie na vodovodní přípojce u domu čp. 35 v ul. Kozí – žadatel Mgr. Dana Kulhánková. Žádosti bude vyhověno a stočné za období 08/2010 a 08/2011 bude průměrem vypočítáno po doložení konečných faktur za spotřebu vody za poslední dva roky.


Souhlasí…6…,zdržel se…0…,proti…0…


 1. Zastupitelstvo městyse Slavětína projednalo a schválilo:


Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4009624/001 akce „Slavětín 658/1, 658/5 uložení kNN, Miroslav Holub 2xRD“ Strana povinná Městys Slavětín – strana oprávněná ČEZ Distribuce. Jednorázová finanční náhrada 5.000,-Kč.


Souhlasí…6…, zdržel se,…0…, proti…0…


 1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo


Smlouvu o zřízení věcného břemene č. C1BVB/11/104, akce – „STL plynovod a přípojky pro 2RD v Lesní ulici ve Slavětíně“, strana povinná Městys Slavětín, strana oprávněná RWE GasNet, s.r.o. Jednorázová finanční náhrada 5.000,-Kč bez DPH.


Souhlasí…6…,zdržel se …0…,proti…0…


 1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:

Žádost o příspěvek“ z Fondu Hejtmanky Ústeckého kraje 2011 na realizaci investiční akce – Stavební úpravy SOKOLOVNY ve Slavětíně. Celková požadovaná částka 3.395.000,-Kč z celkových nákladů 4.850.000,-Kč tzn. 70%.


Souhlasí…6…, zdržel se…0…,proti…0…


 1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:

Návrh koncepce zdravotnictví pro období let 2011-2013 – Lounsko, předloženého Městem Louny. Zastupitelstvo městyse Slavětín nesouhlasí s touto koncepcí a nezúčastní se spolufinancování koncepce ze zdrojů rozpočtu městyse pro rok 2012 ani pro rok 2013.

Souhlasí…6…,zdržel se …0…,proti…0…


 1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:

Žádost pana Miroslava Kirchnera o odkup části pozemku p.č. 318/18 ostatní plocha, komunikace v /Edenu/ ul. Boženy Němcové. ZM pověřilo starostu k dalšímu jednání a podepsání smlouvy o prodeji za podmínek – žadatel na své náklady zajistí geometrický plán a rozdělení pozemku, v případě potřeby zajistí odhad odděleného pozemku, zaplatí náklady na vypracování kupní smlouvy a zápis do Katastru nemovitostí. Cena za jeden m2 je pevně stanovena na 30,-Kč.


Souhlasí…6…,zdržel se …0…,proti…0…


 1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:


Způsobu možného přidělení ornice z lokality výstavby komunikace u 24 RD Pod Lesem. Ornice bude přidělena na základě podaných žádostí uznaných od1.8.2011. Manipulační poplatek je stanoven

na 1.000,-Kč/10t., maximální odběr ornice pro jednoho žadatele a RD je stanoven na 30t. Maximální rozdělení ornice pro rok 2011 je stanoveno na 300t. Dopravu a nakládku ornice si zajistí žadatel na své náklady. Při nakládce ornice bude vždy přítomen pracovník Úřadu městyse Slavětín.


Souhlasí…6…,zdržel se …0…,proti…0…


 1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:


Podání žádosti o převod části pozemku č. prarc. 410/6 orná půda z majetku Pozemkového fondu ČR do vlastnictví městyse Slavětna. Důvodem žádosti je zajištění průjezdnosti lokalitou na výstavbu rodinných domků Pod Lesem a tím ulehčení dopravy v ul. V Ořechách.


Souhlasí…6…,zdržel se …0…,proti…0…


Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty městyse o probíhajících investičních akcích – rekonstrukce MŠ Slavětín, rekonstrukce ul. Smetanova.


Kdo souhlasí s takto uvedeným usnesením zastupitelstva městyse Slavětín:


Souhlasí…6…,zdržel se …0…,proti…0…


Usnesení č. 21 ZM Slavětín z veřejného zasedání konaného dne 27.8.20011

1. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo program jednání:


Souhlasí…6…,zdržel se …0…,proti…0…


2. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:


Směrnici Městyse Slavětína č. 1/2011 – stočné na území Městyse Slavětína.


Souhlasí…6…,zdržel se …0…,proti…0…


3. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:


Žádost o přidělení bytu č. 12 v bytovém domě Na Městečku čp. 7 ve Slavětíně. Žadatel Kateřina Nováková, počet osob v bytě 2. Smlouva bude podepsána po složení kauce ve výši 3 nájmů.


Souhlasí…6…,zdržel se …0…,proti…0…


4. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo:


Rozpočtové změny příjmů a výdajů Rozpočtu městyse Slavětína na rok 2011.


Souhlasí…6…,zdržel se …0…,proti…0…Zastupitelstvo městyse Slavětína bere na vědomí zprávu starosty městyse o projektech a dotačních titulech – rekonstrukce MŠ Slavětín, rekonstrukce ul. Smetanova, závlahy hřiště.


Kdo souhlasí s takto uvedeným usnesením Zastupitelstva Městyse Slavětína:


Souhlasí…6…,zdržel se …0…,proti…0…

Městys Slavětín, Na městečku 50, 43909 Slavětín

Směrnice Městyse Slavětína č. 1/2011,

stočné na území městyse Slavětína


Zastupitelstvo městyse Slavětína se na svém zasedání dne 27.9.2011 usnesením

č. 21 usneslo vydat v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) tuto směrnici, kterou se v městysi Slavětíně zavádí stočné (dále jen „směrnice“):


Článek I.
Základní ustanovení

1)Městys je povinen se v této věci řídit zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

2) Tato směrnice upravuje způsob likvidace tekutých domovních odpadů (dále odpadní vody) ve Slavětíně.


Článek II
Odpadní vody


Ve smyslu zákona o odpadních vodách se za odpadní vodu považuje voda použitá v rodinných domech, bytech v rekreačních objektech, provozech a zařízeních, která má změněnou jakost (složení a teplotu) a může ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.

Článek III.

Povolený způsob likvidace odpadních vod


1) Městys může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

2) Městys zajistil výstavbu čistírny odpadních vod (dále jen ČOV), která umožňuje vyčištění všech splaškových a znečištěných dešťových vod. Na tuto čističku je napojena veřejná kanalizace. Městys Slavětín je vlastníkem (provozovatelem) kanalizace a ČOV.

3) Za odpadní vody, které lze do stávající veřejné kanalizace odvádět jsou považovány vody splaškové, průmyslové a znečištěné dešťové vody, jejíž kvalita odpovídá kanalizačnímu řádu městyse Slavětína. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustné koncentrace znečištění (limity) a seznam látek, které nejsou odpadními vodami a které nesmějí být do kanalizace vypouštěny.

4) V částech obce, kde není vybudovaná veřejná kanalizace nebo je vybudovaná veřejná kanalizace, ale tento systém není napojený na ČOV, jsou majitelé nemovitostí povinni udržovat stávající žumpy a septiky v odpovídajícím stavu a zajišťovat jejich pravidelné vyvážení. V tomto případě musí septik odpovídat ČSN 730905.


Článek IV.
Povinností vlastníků nemovitostí


1) Majitelé nemovitostí mohou být připojeni do kanalizačního systému napojeného na ČOV:

 1. přímo domovní kanalizační přípojkou (z koupelen, prádelen a kuchyní)

 2. přes usazovací nádrž nebo dvoukomorový septik (z WC) přímo nebo mohou přečerpávat odpadní vodu kalovým čerpadlem


2) Majitelé nemovitostí napojených na kanalizační systém jsou povinni platit poplatek a odvod a vyčistění odpadních vod / dále jen stočné /.Článek V.
Stočné


1)Tato směrnice stanovuje úhradu stočného za odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu a dále stanovuje určení ceny stočného. Úhradu za odvedení odpadních vod místní kanalizací do čistírny odpadních vod platí majitelé nebo uživatelé domů, drobných provozoven a soukromí podnikatelé na základě smlouvy uzavřené s Městysem Slavětínem, jako provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod. Stočné je cenou za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod.


2) Stočné jsou povinny platit všechny osoby, které bydlí v nemovitostech (rodinné nebo nájemní domy, chalupy, chaty apod.) na území městyse Slavětína a kteří mají možnost připojení na obecní kanalizaci.

3) Objekty, které nejsou trvale obydleny, platí paušál stočného ve výši 500,-Kč.


4) Vybírání stočného zajišťuje Úřad městyse Slavětína.


Článek VI.
Osvobození od poplatku za stočné


1)Od poplatku za stočné jsou osvobozeny osoby žijící převážnou část roku v zahraničí nebo osoby, které pobývají převážnou část roku ve zdravotnických a sociálních zařízeních (LDN apod.). Převážnou částí roku se pro účely této směrnice rozumí alespoň 183 po sobě jdoucích kalendářních dnů v roce. Majitel nemovitosti, ve které je osoba žijící v zahraničí či osoba pobývající ve zdravotnickém či sociálním zařízení hlášena k trvalému pobytu a za kterou je požadováno osvobození musí správci poplatku nejpozději do 30. 10. toho kterého roku předložit potvrzení o pobytu v zahraničí nebo ve zdravotnickém zařízení. Tímto potvrzením se rozumí, pracovní smlouva, doklad z nemocnice nebo jiný hodnověrný doklad apod.


Článek VII.
Smlouvy


1)Na poskytování služby spočívající v odvádění odpadních vod je uzavřena s vlastníkem nemovitosti napojené na kanalizaci smlouva na odvádění odpadních vod.


2)Městys Slavětín je dodavatelem služby na odvádění odpadních vod, provozovatelem a vlastníkem kanalizace a správcem uživatelského poplatku.


3)Návrh smlouvy na odvádění odpadních vod schvaluje zastupitelstvo městyse. Vlastní smlouvy s vlastníkem nemovitosti podepisuje starosta městyse.


Článek VIII.
Cena za poskytnutou službu


1)V prosinci toho kterého roku v případě změny ceny stočného zastupitelstvo městyse Slavětín schválí paušální cenu stočného na osobu, na následující kalendářní rok. Při stanovení ceny stočného se přihlíží k obecně závazným platným cenovým předpisům.

2)Dodavatel je povinen každou změnu ceny stočného zveřejnit a to nejpozději do 30 dnů po schválení. Vyhlášení změny ceny stočného bude provedeno prostřednictvím úřadu městyse - na úřední desce, elektronické úřední desce.


3) Stočné bude použito na provozní náklady kanalizace a ČOV a pro povinnou tvorbu rezervy dle zákona.

Článek IX.
Způsob výpočtu ceny stočného - stočné paušál občané vlastníci


1) Pro stanovení počtu osob, z něhož se vychází při výpočtu stočného je pro správce poplatku rozhodný počet osob hlášených k trvalému pobytu v daném č. p. ke dni 30.9. toho kterého roku v dané nemovitosti napojené na kanalizaci.


2) Ke změnám, tj. změnám v narození, úmrtí, přistěhování, odstěhování v období od 1.10. do 31.12. toho kterého roku nebude přihlíženo. Údaje pro stanovení počtu osob budou přebírány z evidence obyvatel Úřadu městyse Slavětín a z výpisu ze sestavy o pohybu obyvatel, která je zasílána z Městského úřadu Louny, oddělení evidence obyvatel. Zjištěný počet obyvatel bude vynásoben paušálním cenou za poskytnutou službu stanovenou Zastupitelstvem městyse Slavětína na ten který kalendářní rok .


3) Pro rok 2011 je stanovena cena za poskytnutí služby, paušální cena stočného 400,-Kč za osobu.

4) Stočné nebude fakturováno. Bude vystaven výpočet stočného a splatnost složenkou, převodem na bankovní účet č. ú. 157618319/0300, var. symbol číslo popisné, nebo v hotovosti na Úřadě městyse Slavětín bude od 1.11.-31.11. daného kalendářního roku.


Článek X.

Způsob výpočtu ceny stočného u nemovitostí,

kde není hlášen nikdo k trvalému pobytu / chalupáři, chataři apod./


1) Pro rok 2011 je u nemovitosti, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba stanovena paušální cena za poskytnutí služby cena stočného za jednu nemovitost 500,- Kč .

3) Stočné bude fakturováno a také bude vystaven výpočet stočného a splatnost složenkou, převodem na bankovní účet č. ú. 157618319/0300, var. symbol číslo popisné nebo v hotovosti na Úřadě městyse Slavětína bude od 1.11.-31.11. daného kalendářního roku.


Článek XI.

Způsob výpočtu ceny stočného u firem – vlastníků


1)Pro stanovení celkové ceny stočného se vychází ze směrných čísel potřeby vody v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena stočného se stanovuje tak, že je zjištěné směrné číslo roční potřeby vody vynásobeno cenou za 1 m3 a počtem osob působících v organizaci dle jednotlivých kategorií. V případě jakékoliv změny, která má vliv na výpočet celkové ceny stočného je firma, s níž je uzavřena smlouva na odvádění odpadních vod povinna nejpozději do 30.10. toho kterého roku tuto změnu nahlásit písemně správci poplatku.


2)Stočné je fakturováno, splatnost je uvedena na faktuře.


Článek XII.

Kontrola způsobu likvidace odpadních vod


1) Ve smyslu § 25 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění mají právo provádět kontrolu způsobu likvidace odpadních vod tyto orgány:
a) obecní úřady,
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c) krajské úřady,
d) ministerstvo.

2) Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci, jsou na výzvu příslušného orgánu povinni doložit:
a) protokol o vodotěsnosti septiku
b) doklady o četnosti a zaplacení odvozu splaškových odpadních vod s vedením jména, číslo popisného nemovitostí a data

c)prokázat odvoz takového množství odpadní vody, které odpovídá směrnému číslu dle Vyhlášky 428/2001Sb a vybavenosti bytu. Případný rozdíl do směrného čísla a počtu osob v bytě bude provozovatelem kanalizace a ČOV dofakturován podle čl.IX, X a XI. směrnice.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení


1)Při porušení této směrnice a souvisejících předpisů a nebude-li ve stanovené lhůtě sjednána náprava, bude dále postupováno podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů


Článek XIV.

Účinnost


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.10. 2011.


Václav Roháč ,v.r. Jaroslav Jandl,v.r.

místostarosta starosta


Pozor začala topná sezóna!!!!!!

Jak často je nutné provádět kontroly a čištění komína?

U běžného rodinného domu je nutné provádět kontrolu komína alespoň jednou ročně. Počítejte s částkou 300 až 500 korun, nejde tedy o zásadní rodinný výdaj. Pozor však, ceny jsou ze zákona smluvní, každá kominická firma přitom musí kalkulovat také veškeré vedlejší náklady včetně dopravy. Jinou částku zaplatíte u běžného a snadno dostupného komína rodinného domu, jinou u těžko dostupného komína domu bytového a podobně.
Některé bytové domy vyžadují kontrolu komína dvakrát ročně a například provozy restaurací a pizzerií s krbem jednou za 2 měsíce. Kromě komínů RD je pak povinná i pravidelná roční kontrola komínů chat či chalup. A pozor, možnost čištění komína svépomocí, na který je připojen spotřebič na pevná paliva o výkonu do 50 kW, neznamená, že můžeme dělat cokoli, třeba komín „vypalovat.“ Vypalování komína je vůbec nejnebezpečnější možný zákrok a svépomocí jej provádět nesmíme. Komín může v určitých případech vypalovat opět pouze kominík a datum, místo i čas vypalování musí předem nahlásit místnímu hasičskému sboru, pod který lokalita spadá.

Revize spalinových cest nesmí dle nového nařízení provádět osoba, která je pouze „odborně způsobilá“ a je držitelem živnostenského oprávnění v oboru „kominictví,“ nýbrž musí být zároveň i  revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínovým systémů, případně revizním technikem spalinových cest.


Jaroslava Jandl

starosta

Pro odpočinek a potěšení:


Jedna historická fotografie ze Slavětína, kterou laskavě zapůjčila paní M. Kovaříková: Odhalení sochy prvního prezidenta T.G. Masaryka na fotografii jeho syn Jan Masaryk. Poznáte někoho z místních?

Citáty:

Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých.

autor: Seneca.
Kreslené vtipy:MŮŽETE SI ZAKOUPIT:


V kanceláři úřadu městyse Slavětína si máte možnost zakoupit CD – Kronika Slavětína od roku 1983 do 2009, které je přesnou kopií Kroniky Slavětína, kterou po celou dobu psal a píše pan kronikář Mojmír Holub. Cena CD je 100,-Kč.


Dále máte možnost zakoupit DVD – Slavětín 2006 – 2010, toto DVD rekapituluje změny podoby Slavětína, které se v uvedeném období odehrály, jsou zde mapovány investiční akce a rozvoj městyse. Tento díl navazuje na DVD z roku 2006, které bylo zaměřeno na kulturní rozvoj obce v roce 2006. Cena DVD je 150,-Kč.Zde je místo pro vaši reklamu: cena jednoho inzerátu je 50,-Kč.