Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Archiv pro měsíc: Březen 2020

Bioodpad

Zdravím přátelé,

tak nám začala sezóna vývozu BIOODPADU. Je to služba, kterou občané a majitelé nemovitostí městyse Slavětína mají již 4 roky zcela zdarma, ale věřte, že to zdarma není. V roce 2019 bylo vyvezeno cca 106,93 t bioodpadu, velice slušné číslo. Člověk až žasne, kam jsme to vyváželi před několika lety. Bioodpad končil v minulosti v příkopech, v lese apod. V minulém roce se mi podařilo zajistit, že odpad končí v odběrném místě farmáře pana Keprty v Cítolibech a to zcela zdarma. V předešlých letech jsme vyváželi bioodpad do jiné firmy a za zpracování jsem platili, a to v částce cca 50.000,-Kč ročně, za cca 50 t bioodpadu a další za vynaložené náklady za naftu atd. Jsem velice potěšen, že si naši občané navykli na vývoz bioodpadu, jen prosím likvidujte v odpadových nádobách jen odpad k tomu určený – trávu, větévky z keřů a stromků, slámu, dřevo a další dovolené věci. Dodržujte váhu odpadu do 100 kg na jednu nádobu, když je to těžší, je problém to vytáhnout a odpadová nádoba se může poničit. Během roku také zlepšujeme služby při likvidaci BIOODPADU tím, že v ulicích městyse umístíme víceobjemové kontejnery, abyste mohli v případě většího množství bioodpadu tento zlikvidovat. Také tam prosím odkládejte jen BIOODPAD – dřevo, trávu, seno, slámu, větve apod. Všem nám to usnadní práci. Také nebyl nikdy problém dohodnou individuální vývoz většího množství bioodpadu, vždy je to na dohodě a lidském jednání. Vždy si prosím uvědomte, že to není standart ve všech obcích, vývoz BIOODPADU přímo od RD je jednou ze služeb, které v ostatních obcích zvykem nejsou, tak to prosím nekažte tím, že do nádob naházíte to, co tam nepatří. Krásné dny všem přeje

starosta Jaroslav Jandl