Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Archiv pro měsíc: Duben 2020

Výsadba stromů

V sobotu se nám podařilo dokončit výsadbu listnatých stromů ve Slavětíně v lokalitě Na Vyhlídce a tak celkově ukončit realizaci akcí na které nám byla poskytnuta 100% dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR – výzva č. 9/2019 Výsadba stromů. Realizace první akce s názvem ” Výsadba Lipové aleje a stromů u parčíku Kystra”, byla podpořena částkou 160.500,-Kč. Druhá akce s názvem ” Návrat plodů – výsadba zeleně v obci Slavětín”, byla podpořena částkou 245.500,-Kč. Jde o 100% dotace na nákup stromů a materiálu souvisejícího s výsadbou. Zemní práce a výsadbu, které jsme měli původně “odmakat” dobrovolnickou prací, jsem dohodl s realizační firmou LESUNION a.s. Libochovice bezúplatně, jako dar městysu za dlouholetou vzájemnou spolupráci. / tyto práce byly v částce 22.000,-Kč./. Celkem je vysazeno 64 kusů listnatých stromů – hrušně, ořešáky, lípy, duby, jeřáby, hlohy, třešně. /22 ks stromů na Kystře a 42 ks stromů ve Slavětíně/ Ke každému stromu je také umístěn zavlažovací vak v částce 1.000,-Kč., na 53 litrů vody, pro zajištění dostatku vody v období sucha a také než strom zakoření. Všechny vysazené stromy jsou označeny cedulkou, která oznamuje, že strom byl vysazen za finančního přispění SFŽP ČR. Výsadba byla dokončena v sobotu. Pěkné dny a koronaviru zmar!!!!! Váš starosta. Jaroslav Jandl

Výběrové řízení – Dopravní automobil

Vážení občané a přátelé, dnes proběhlo výběrové řízení na dopravní automobil pro potřeby Jednotky požární ochrany městyse Slavětína. Do výběrového řízení se přihlásilo sedm firem, což je opravdu velký počet, ale na druhou stranu bylo alespoň z čeho vybírat a také se to ukázalo na vysoutěžené ceně vozidla. Hodnotící komise byla ve složení Jaroslav Jandl, Václav Roháč a Dalibor Dittrich. Nejvýhodnější cenovou nabídku podala firma VESTA Auto Corson s.r.o. – 979.661,-Kč včetně 21% DPH, naopak nejvyšší nabídka byla ve výši 1.152.904,-Kč. včetně 21% DPH. V minulosti se nám podařilo na pořízení dopravního automobilu zajistit dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 450.000,-Kč a také další finanční dotaci a to ze zdrojů Ústeckého kraje ve výši 300.000,-Kč., to znamená, že z rozpočtu městyse Slavětína bude hrazeno max. 229.661,-Kč. Naší snahou je co nejméně zatížit náš rozpočet a tak jsem požádal o finanční příspěvek z Hasičského fondu Nadace AGROFERT a v současné době čekáme na to, jak bude naše žádost vyhodnocena. Věřím, že naše snaha o modernizaci dopravních prostředků pro naší jednotku bude vřele přijata a bude přínosem pro zajištění požární ochrany našich občanů a usnadní našim dobrovolným hasičům jejich práci. Chtěl bych také uvést, že není vůbec jednoduché získat dotační finanční prostředky, ať už je to sebe lepší projekt. Musí se najít chuť a odhodlání něco chtít zajistit, odvaha vše podepsat a nést za to osobní odpovědnost. To by si měli někteří občané hodně uvědomit. Krásné dny a koronaviru zmar. Váš starosta. Jaroslav Jandl