Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Archiv pro měsíc: Srpen 2020

Protipovodňová opatření městyse Slavětín

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011100

V městyse Slavětín se v současné době nachází drátový rozhlas. Stav zařízení je pro informování obyvatelstva při krizových situacích nevyhovující, zařízení drátového rozhlasu jsou zastaralé. Cílem tohoto projektu je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit zdraví a majetek občanů městyse díky instalaci lokálního varovného systému spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.