Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Obecné

Výsadba stromů

V sobotu se nám podařilo dokončit výsadbu listnatých stromů ve Slavětíně v lokalitě Na Vyhlídce a tak celkově ukončit realizaci akcí na které nám byla poskytnuta 100% dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR – výzva č. 9/2019 Výsadba stromů. Realizace první akce s názvem ” Výsadba Lipové aleje a stromů u parčíku Kystra”, byla podpořena částkou 160.500,-Kč. Druhá akce s názvem ” Návrat plodů – výsadba zeleně v obci Slavětín”, byla podpořena částkou 245.500,-Kč. Jde o 100% dotace na nákup stromů a materiálu souvisejícího s výsadbou. Zemní práce a výsadbu, které jsme měli původně “odmakat” dobrovolnickou prací, jsem dohodl s realizační firmou LESUNION a.s. Libochovice bezúplatně, jako dar městysu za dlouholetou vzájemnou spolupráci. / tyto práce byly v částce 22.000,-Kč./. Celkem je vysazeno 64 kusů listnatých stromů – hrušně, ořešáky, lípy, duby, jeřáby, hlohy, třešně. /22 ks stromů na Kystře a 42 ks stromů ve Slavětíně/ Ke každému stromu je také umístěn zavlažovací vak v částce 1.000,-Kč., na 53 litrů vody, pro zajištění dostatku vody v období sucha a také než strom zakoření. Všechny vysazené stromy jsou označeny cedulkou, která oznamuje, že strom byl vysazen za finančního přispění SFŽP ČR. Výsadba byla dokončena v sobotu. Pěkné dny a koronaviru zmar!!!!! Váš starosta. Jaroslav Jandl

Výběrové řízení – Dopravní automobil

Vážení občané a přátelé, dnes proběhlo výběrové řízení na dopravní automobil pro potřeby Jednotky požární ochrany městyse Slavětína. Do výběrového řízení se přihlásilo sedm firem, což je opravdu velký počet, ale na druhou stranu bylo alespoň z čeho vybírat a také se to ukázalo na vysoutěžené ceně vozidla. Hodnotící komise byla ve složení Jaroslav Jandl, Václav Roháč a Dalibor Dittrich. Nejvýhodnější cenovou nabídku podala firma VESTA Auto Corson s.r.o. – 979.661,-Kč včetně 21% DPH, naopak nejvyšší nabídka byla ve výši 1.152.904,-Kč. včetně 21% DPH. V minulosti se nám podařilo na pořízení dopravního automobilu zajistit dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 450.000,-Kč a také další finanční dotaci a to ze zdrojů Ústeckého kraje ve výši 300.000,-Kč., to znamená, že z rozpočtu městyse Slavětína bude hrazeno max. 229.661,-Kč. Naší snahou je co nejméně zatížit náš rozpočet a tak jsem požádal o finanční příspěvek z Hasičského fondu Nadace AGROFERT a v současné době čekáme na to, jak bude naše žádost vyhodnocena. Věřím, že naše snaha o modernizaci dopravních prostředků pro naší jednotku bude vřele přijata a bude přínosem pro zajištění požární ochrany našich občanů a usnadní našim dobrovolným hasičům jejich práci. Chtěl bych také uvést, že není vůbec jednoduché získat dotační finanční prostředky, ať už je to sebe lepší projekt. Musí se najít chuť a odhodlání něco chtít zajistit, odvaha vše podepsat a nést za to osobní odpovědnost. To by si měli někteří občané hodně uvědomit. Krásné dny a koronaviru zmar. Váš starosta. Jaroslav Jandl 

Bioodpad

Zdravím přátelé,

tak nám začala sezóna vývozu BIOODPADU. Je to služba, kterou občané a majitelé nemovitostí městyse Slavětína mají již 4 roky zcela zdarma, ale věřte, že to zdarma není. V roce 2019 bylo vyvezeno cca 106,93 t bioodpadu, velice slušné číslo. Člověk až žasne, kam jsme to vyváželi před několika lety. Bioodpad končil v minulosti v příkopech, v lese apod. V minulém roce se mi podařilo zajistit, že odpad končí v odběrném místě farmáře pana Keprty v Cítolibech a to zcela zdarma. V předešlých letech jsme vyváželi bioodpad do jiné firmy a za zpracování jsem platili, a to v částce cca 50.000,-Kč ročně, za cca 50 t bioodpadu a další za vynaložené náklady za naftu atd. Jsem velice potěšen, že si naši občané navykli na vývoz bioodpadu, jen prosím likvidujte v odpadových nádobách jen odpad k tomu určený – trávu, větévky z keřů a stromků, slámu, dřevo a další dovolené věci. Dodržujte váhu odpadu do 100 kg na jednu nádobu, když je to těžší, je problém to vytáhnout a odpadová nádoba se může poničit. Během roku také zlepšujeme služby při likvidaci BIOODPADU tím, že v ulicích městyse umístíme víceobjemové kontejnery, abyste mohli v případě většího množství bioodpadu tento zlikvidovat. Také tam prosím odkládejte jen BIOODPAD – dřevo, trávu, seno, slámu, větve apod. Všem nám to usnadní práci. Také nebyl nikdy problém dohodnou individuální vývoz většího množství bioodpadu, vždy je to na dohodě a lidském jednání. Vždy si prosím uvědomte, že to není standart ve všech obcích, vývoz BIOODPADU přímo od RD je jednou ze služeb, které v ostatních obcích zvykem nejsou, tak to prosím nekažte tím, že do nádob naházíte to, co tam nepatří. Krásné dny všem přeje

starosta Jaroslav Jandl