Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

NAUČNÁ STEZKA KONSTANTINA BIEBLA VE SLAVĚTÍNĚ NAD OHŘÍ

Stezka vás podrobně seznámí s historickým dědictvím městyse Slavětína nad Ohří a s okouzlující přírodou v jeho okolí. Devět zastavení a jednu samostatnou informační tabuli v osadě Kystra spojuje osobnost a poezie slavětínského rodáka – básníka Konstantina Biebla. Přibližně 7,5 km dlouhá trasa vede pestrou krajinou polí, luk a lesů mezi Slavětínem a Perucí a nabízí působivé výhledy na široké panorama oblasti dolního Poohří a Českého středohoří. Obsah jednotlivých zastavení doplňuje tato webová stránka, kterou si lze prohlédnout i v terénu po naskenování QR kódu. Najdete zde texty, fotografie, mapy a obrazové přílohy, včetně citací a odkazů na práce dalších autorů.

ROZCESTNÍK ZASTAVENÍ

Poklad

Kůň ve snu rousal se vysokou úrodou v poli
o zralý klas klopýt
lán žita těžkou kostelní hudbou odcházel ve spánku

Selka šla přes dvůr s kalnou lucernou
do zakouřeného chléva kde nad žlabem voli
dál žvýkají svou řezanku

Mají oslnivé oči jako slavní kinoherci
a dovedou rozplakat ani na vás nepromluví
Jsou na světě smutné věci
co odbudou se kývnutím hlavy
práskáním biče himl hergot Panna Maria

Za plnou dížkou mléka otáčí se kráva
zdlouha zabučí
a spolkne visící hořkou slinu
a skloní hlavu níž
a níž

V kalu na zemi choulí se zimomřivé telátko

Past v koutě sklapla Zář drahokamů
Velké planoucí rubíny
bílý králík ukrývá pod ztrouchnivělou slámu

Klenotník belgické královny

Konstantin Biebl: Zlatými řetězy, 1926

Stezku připravili

Námět a obsah: Daniel Razím
Texty: Konstantin Biebl a Daniel Razím
Design: Vladimír Kraus, Grafické studio NASVAHU, https://nasvahu.net/
Organizační zajištění a záštita projektu: Jaroslav Jandl, starosta městyse Slavětína 2022

Autoři a městys Slavětín děkují za poskytnutí cenných informací a obrazového materiálu:
Miroslavu Bažantovi, Martinu Dubovi, Jaroslavu Havrlantovi, Petru Holodňákovi, Petru Koubovi,
Vladislavu Razímovi, Bohumíru Roedlovi, Jaroslavu Rychtaříkovi, Anastázii Ryškové, Miroslavu Suchomelovi, Lence Sýkorové, Rudolfu Šimkovi a Michale Tomanové,

in memoriam: Ivanu Broukovi, Antonínu Hausenblasovi, Ivovi Markvartovi, Alexandře Průšové a Zdeňkovi K. Slabému.

S radostí uvítáme, když tuto virtuální sbírku obohatíte i Vy. Své postřehy, příspěvky a fotoreprodukce nám můžete posílat na adresu: ouslavetin@mybox.cz
Děkujeme Vám za návštěvu a přejeme příjemně strávený čas při prohlídce stezky v krajině i na internetu.