Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Zastavení č. 1 SLAVĚTÍN NAD OHŘÍ

SLAVĚTÍN NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH A POHLEDNICÍCH

SLAVĚTÍN V ODBORNÉ LITERATUŘE (výběr)

Topograficko-statistický slovník Čech, 1870

www.books.google.cz/…

Bohumil Matějka: Soupis památek historických a uměleckých v království českém, Politický okres lounský, 1897

www.depositum.cz/…

Vladislav Razím: Středověká opevnění českých měst, 2. díl, 2. svazek – katalog Čechy, Národní památkový ústav, 2020

ZNAK MĚSTYSE SLAVĚTÍNA

Stanislav Kasík: O znaku městyse Slavětína, 2017

www.heraldika-terminologie.cz/…

ZAJÍMAVOSTI V CENTRU SLAVĚTÍNA

HOSPODÁŘSKÝ DVŮR čp. 1 – bývalý slavětínský zámek

www.pamatkovykatalog.cz/…

POMNÍK T. G. MASARYKA

USEDLOST čp. 52 – bývalá kovárna

www.pamatkovykatalog.cz/…

SUŠÁRNA ŠVESTEK čp. 133 – pozůstatek dříve chráněné památky industriálního dědictví

www.pamatkovykatalog.cz/…

ZANIKLÁ LOUNSKÁ BRÁNA

stála přibližně na rohu dnešní Smetanovy ulice a Svatojánského náměstí. Byla součástí středověkého opevnění Slavětína, které prakticky beze stop a bez dokumentace zaniklo nejpozději v průběhu 19. století. Kromě Lounské brány mělo městečko ještě Pražskou, Slánskou neboli Páteckou bránu. Stála na jeho východní straně v dnešní ulici Boženy Němcové.    

SLAVĚTÍN V REGIONÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

www.ceskybedekr.cz/…