Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na pravý panel Přeskočit na patičku

Příspěvky

Protipovodňová opatření městyse Slavětín

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011100

V městyse Slavětín se v současné době nachází drátový rozhlas. Stav zařízení je pro informování obyvatelstva při krizových situacích nevyhovující, zařízení drátového rozhlasu jsou zastaralé. Cílem tohoto projektu je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit zdraví a majetek občanů městyse díky instalaci lokálního varovného systému spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výsadba stromů

V sobotu se nám podařilo dokončit výsadbu listnatých stromů ve Slavětíně v lokalitě Na Vyhlídce a tak celkově ukončit realizaci akcí na které nám byla poskytnuta 100% dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR – výzva č. 9/2019 Výsadba stromů. Realizace první akce s názvem ” Výsadba Lipové aleje a stromů u parčíku Kystra”, byla podpořena částkou 160.500,-Kč. Druhá akce s názvem ” Návrat plodů – výsadba zeleně v obci Slavětín”, byla podpořena částkou 245.500,-Kč. Jde o 100% dotace na nákup stromů a materiálu souvisejícího s výsadbou. Zemní práce a výsadbu, které jsme měli původně “odmakat” dobrovolnickou prací, jsem dohodl s realizační firmou LESUNION a.s. Libochovice bezúplatně, jako dar městysu za dlouholetou vzájemnou spolupráci. / tyto práce byly v částce 22.000,-Kč./. Celkem je vysazeno 64 kusů listnatých stromů – hrušně, ořešáky, lípy, duby, jeřáby, hlohy, třešně. /22 ks stromů na Kystře a 42 ks stromů ve Slavětíně/ Ke každému stromu je také umístěn zavlažovací vak v částce 1.000,-Kč., na 53 litrů vody, pro zajištění dostatku vody v období sucha a také než strom zakoření. Všechny vysazené stromy jsou označeny cedulkou, která oznamuje, že strom byl vysazen za finančního přispění SFŽP ČR. Výsadba byla dokončena v sobotu. Pěkné dny a koronaviru zmar!!!!! Váš starosta. Jaroslav Jandl